Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

TIN PHONG THỦY

32 QUẺ KIM TIỀN QUÁI

Xin xăm là phong tục bắt nguồn từ người Trung Quốc xưa. Xăm là những thẻ tre dùng để bói toán, mỗi thẻ mang một ý nghĩa riêng và có thể tiên tri hên xui giúp con người có thể dễ dàng đưa ra một quyết định nào đó trước khi thực hiện.    Tục xin xăm thường diễn ra tại các đền chùa vào các dịp mùng 1 đầu tháng, ngày rằm hay các ngày lễ Phật Đản, lễ Vu Lan báo hiếu,… Xăm là một dạng vấn bốc nên sau khi bốc quẻ xong cần phải nhờ Thầy giảng giải nội dung và ý nghĩa.

 

舞狮原色 左 | Seni melukis, Seni, Lukisan

32 QUẺ 

 

KIM TIỀN QUÁI

 

(Quẻ Quan Âm)

天龙八部_网络游戏专区_腾讯游戏频道

 

b9e96e2299788554c9638ec1be5caff3_1_1.jpg

   Quan Âm (nguyên là Quán Thế Âm nhưng do tránh chữ Thế trong tên nhà vua Đường là Lý Thế Dân nên gọi là Quan Âm hoặc Quán Âm) là tên của một vị Bồ tát tên là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm là một trong 4 vị Bồ Tắt cùng với Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng, Văn Thù Sự Lợi được thờ cùng nhiều tại các nước Phương Đông như Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên...

   Theo quan niệm xưa, Quán Thế Âm Bồ Tát có khả  năng "nhìn thấy và nghe thấy" tiếng ai oán, đau khổ của chúng sinh và sẵn sàng cứu giúp hay nói pháp khi cần. Do vậy, Quan Thế Âm được coi là vị Bồ Tát có "Thần lực nhất" so với 3 vị còn lại. Chính vì thế, tại các chùa chiền ta sẽ thấy tượng Phật Bà Quan Âm thường rất lớn.

 

   Người muốn xin quẻ, trước phải rửa tay lau mặt sạch sẽ, đốt 3 cây nhang thơm, cắm lên lư hương trên bàn (nếu có thể thì thêm ba ly rượu , ba ly nước trà) Dùng 5 đồng xu quy ước: mặt có chữ là mặt DƯƠNG, mặt không có chữ gọi là mặt ÂM, nắm trong bàn tay trái hơ qua lại trên nhang để tẩy uế . Xong, nắm hai bàn tay lại, tay trái bên trong, lắc đồng xu vài lần, đưa lên trán, đọc bài khấn nguyện:

 

   “Chí thành cung thỉnh Phục Hi, Thần Nông, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Ngũ Đại Thánh Nhân và Quỉ Cốc Tiên Sinh, Chiêm Quái Đồng Tử, Phiên Quái Đồng Lang, cùng tất cả chư vị Quá Vãng Thần Kỳ trên hư không lai lâm chứng minh.
          -Hôm nay là ngày ……….. tháng ……..năm ………….
          -Đệ tử tên họ ………….., tuổi …………, hiện ở tại ấp, xã, huyện……………
   Đang có việc nghi lo chưa quyết, thành tâm bái thỉnh, xin cho được một trong 32 quẻ. Xin đừng theo ý của người, không theo ý ma quỉ, kính xin chư vị hạ giáng cho biết cát hung họa phước, thành bại hưng vong, báo ứng phân minh. Đệ tử xin bái tạ.
   Cấp cấp như luật lệnh”.

 

   Khấn nguyện xong, xóc xóc 5 cái, rồi cầm từng đồng tiền trong hộp bày thứ tự lên mặt bàn, bày ngược từ dưới lên trên: 5 , 4 , 3 , 2 , 1. Bày liền thành hàng dọc rồi quan sát những đồng xu này từ trên xuống dưới xem mình xin được quẻ nào (tùy theo hình âm dương của 5 đồng xu) trong số 32 quẻ sau đây, từ đó suy ra việc tốt xấu:


  BẢNG XẾP THÀNH QUẺ

Số của quẻ có hình dạng theo thứ tự từ trên xuống như sau:
(mặt có chữ: superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin D = dương;   mặt không chữ: Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)  A = âm)

 

1/- DDDDD
2/-DAAAA
3/-ADAAA
4/-AADAA
5/-AAADA
6/-AAAAD
7/-DDAAA
8/-DADAA
9/-DAAAD
10/-DAADA
11/-ADDAA
12/-ADADA
13/-ADAAD
14/-ADADA
15/-AADAD
16/-AAADD
17/-DDDAA
18/-DDADA
19/-DDAAD
20/-DADDA
21/-DADAD
22/-DAADD
23/-ADDDA
24/-ADDAD
25/-ADADD
26/-AADDD
27/-ADDDD
28/-DDADD
29/-DADDD
30/-DDDDA
31/-AAAAA
32/-DDDAD

 

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 1: TINH CHẤN (Thượng Thượng) - 星震上上卦
superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin

求官得祿
謀事有成
訟事和
病人安
求財十分
婚姻可成
交易有成
家宅大吉

 

Thân lên chức vị,
Cầu quan đắc lộc,

Mưu sự sẽ thành

Kiện tụng thì hòa.

Bệnh chóng lành

Cầu tài được 10 phần chắc

Hôn nhân thành tựu

Buôn bán phát tài

Xuất hành tốt lành không có gì bất lợi
Hành nhân đi đến nơi, về đến chốn
Tìm người và vật thất lạc đều thấy
Nhà cửa yên ổn,
Thi cử đỗ đạt

ca49350a1e0c3844aceda7e2cab4f554.jpg

 

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 2: TÒNG CÁCH (Thượng bình) - 從革上平卦  

superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin

Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)

Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)

行事得利
作事可成
占訟和吉
求官得位
走失見近
婚姻成吉
運途見吉
作事如意

Hành sự đắc lợi.

Cầu quan lộc danh phận có đạt

Thưa kiện nên sớm giải hoá

Người ốm đau chóng khỏi

Xuất hành bình thường

Cầu hôn thành tựu

Cầu tài được 7 - 8 phần

Vật mất khó tìm lại

Tìm người lâu mới thấy

36d227993ee596240edf4a998d39762c.jpg

 

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 3: KHÚC TRỰC (Hạ Bình) - 曲直下平卦

Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin

Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)

出行吉利
謀事成就
占孕生男
家宅大吉
運途漸轉
占病不妨
作事如意
月令小吉
   
Cầu quan được địa vị
Xuất hành có lợi
Kiện tụng nên giải hoà
Bệnh chóng lành
Cầu tài chưa toại ý 7/10
Người đi đến nơi
Tìm người khó thấy
Vật thất lạc không xa
Có thai sinh con trai
Gia trạch bình an
Hôn nhân thành nhưng hơi chậm
Di chuyển gặp tốt lành
Mộ tam đại phát
An vị lại bàn thờ
Bát hương sẽ yên ổn
22ba3b3ce8bb7eaf0047b3b0eae358bf.jpg

 

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 4: NHUẬN HẠ (Trung Bình) - 潤下卦小平

Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)

Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)

人口平安
作事小心
求財六分
六甲生男
交易成吉
佔訟和吉
行人得信
運途好轉
Nhân khẩu bình an
Làm việc nên cẩn thận.
Cầu tài được 6 đến 8 / 10.
Bệnh không đáng ngại
Có thai sanh trai
Giao dịch kết quả tốt
Thưa kiện hòa tốt
Người đi xa có tin
Tìm người sẽ gặp
Thời vận chuyển tốt
90640629edfd5b519f277faaef3f03dc.jpg

 

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 5: VIÊM THƯỢNG (Hạ Hạ) - 炎上卦下下

Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)

Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)

求謀有阻
出行平平
求財落空
佔訟不和
婚姻平常
尋人不見
家室小康
運途不好
Xuất hành bình thường
Mưu sự trước khó sau dễ
Cầu tài được 6 - 7 phần
Vật mất về phía đông nam
Có bệnh cầu phúc sẽ khỏi
Nhà cửa có dời đổi
Tìm người lâu mới thấy
Có thai sinh con gái
Bà cô sẽ báo ứng
Động phía Đông Nam, Đại thụ, Mộc tinh
Bàn thờ và mái nhà động chạm chắp vá
Không nên động thổ .
7153e981c0fe3f2a694e13183c7a76ac.jpg

  

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 6: GIÁ  BÁ  (Hạ Bình) -  稼播平平卦

Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)

Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin

謀事不成
出行錯誤
考試不利
訟事不利
病人不安
婚姻不成
求財不利
Tính việc không thành
Đi xa lạc lối
Đi thi không đậu
Thưa kiện kém lý
Đau bệnh chưa lành
Hôn nhân chẳng thành
Cầu tài chẳng lợi.
5f0ad4b42e10e096ac4292f309822ee9.jpg

 

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 7: TIẾN CẦU (Thượng Thượng) - 進求上上卦

superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin

Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)

求官得位
謀事有成
訟事有利
病人安痊
求財十分
孕生貴子
婚姻可成
家宅大吉
Cầu quan được địa vị
Mưu vọng thành đạt
Xuất hành gặp việc hay
Cầu tài được 10 phần
Người đi đến nơi về đến chốn bình an
Tìm người sẽ gặp, người cần biết tin
Sinh con lành mạnh
Nhà cửa yên ổn
Hôn nhân hoà hợp
Dời đổi gặp dịp phát đạt
Mồ mả được yên ổn
4654a644ba7788a7e686b0730e20208a.jpg

 

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 8: TIẾN BẢO (Thượng Cát) - 進保上吉卦

superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin

Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)

求官得祿
謀事有成
訟事和
病人安
求財十分
婚姻可成
交易有成
家宅大吉
Cầu quan được địa vị cao lộc hậu
Mưu sự có quý nhân giúp đỡ
Kiện thưa hoà tốt
Bệnh chóng lành
Cầu tài được 10 phần
Có thai sinh con trai
Người đi hoặc đến chỉ vài ngày có tin
Xuất hành thuận lợi
Mất vật tìm thấy
Nhà cửa tốt đẹp
Hôn nhân thành tựu
Mồ mả yên ổn không động địa gì
Mộ bà nội phát cho gia đình.
aea00426d49c86c77c8fc075bea7257f.jpg

  

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 9: HOẠCH AN (Trung Cát) - 獲安中吉卦

superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin

Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)

謀事有成.
訟事和
病人安
求財十分
婚姻可成
交易有成
孕婦生男
Tính việc có thể thành
Thưa kiện được hòa
Bệnh sắp khỏi
Cầu tài được mười phần   
Hôn nhân có thể thành
Giao dịch có thể thành
Thai sinh con trai.
 bec5b31534fa4aeb265ca2eb9c2078be.jpg

  

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 10: TOẠI  TÂM (Trung Cát) - 遂心中吉卦

superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin

Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin

求官得祿
謀事有成
訟事和
病人安
求財十分
婚姻可成
交易有成
家宅大吉
Cầu quan được chức
Tính việc sẽ thành
Thưa kiện hòa
Bệnh sẽ khỏi
Cầu tài được mười phần
Hôn nhân có thể thành
Giao dịch sẽ thành
Gia trạch đại cát.   
b433f923c9b7d5a1215b067cb53f4426.jpg

 

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 11: TAI TÁN (Đại Cát) - 災散大吉卦

Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)

出行六分
謀事有成
訟事和
病不妨
求財七分
六甲生男
婚姻可成
交易有成
Cầu quan được ngay chức vụ tốt
Xuất hành rất tốt
Mưu việc thành công
Kiện tụng hoà hoãn
Cầu tài chắc được
Bệnh tật chóng lành
Tìm người sẽ gặp
Người đi đến nơi
Gia trạch yên ổn
Phần mộ tốt
Hôn nhân thành tựu
Có thai sinh con trai
Phòng lửa củi, điện
Có lợi về giấy tờ.
b73ea715e28f9ead402681f7b383e553.jpg

 

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 12: THƯỢNG TIẾN (Thượng Bình) - 上進卦屬上平卦

Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)

求官得祿
謀事有成
訟事和
病人安
求財十分
婚姻可成
交易有成
家宅大吉
Cầu quan tốt ,đặc biệt thi đậu dễ dàng
Mưu việc toại nguyện
Dời đổi có lợi
Kiện tụng thắng lý
Bệnh hoạn chóng lành
Cầu tài được 9 phần
Tìm người dễ gặp
Người đi sắp đến nơi
Xuất hành có lợi
Gia trạch yên ổn
Mồ mả yên ổn
Hôn nhân thành tựu
726e0970b2270b7443ae10414c238132.jpg

 

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 13: ÁM MUỘI (Hạ Hung) - 暗昧下凶卦

Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin

求謀不遂
出門不宜
求財不利
尋人不見
子女不成
交易不成
家宅平安
訟事不宜。
Mưu sự trước khó sau dễ
Xuất hành bình thường
Tìm người lâu mới thấy
Hôn nhân chậm thành
Của mất tìm ngay sẽ thấy
Có bệnh cầu phúc sẽ khỏi
Kiện tụng bình thường
Có thai sinh con gái
Xuất hành phương đông nam có quý nhân phù trợ
Cầu tài được 6, 7 phần
Gia trạch yên ổn không động địa gì
aecbe090d8792e3369fccfae8d08bc69.jpg

 

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 14: AN TĨNH (Hạ Trung) - 安靜下中卦  

Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)

功名不遂
出行不妨
訟事和
謀事有成
求財不利
尋人不見
家宅平安
Mưu vọng có người giúp đỡ   
Xuất hành tốt
Công danh chưa toại ý
Kiện tụng nên hoà
Đau bệnh bình thường không đáng lo
Người ra đi còn phải gắng bước
Cầu tài trước khó sau dễ
Có thai sinh trai
Của mất khó tìm lại
Gia trạch bình an
Mồ mả động phía Bắc
Hôn nhân cần có người giúp đỡ
Động long mạch, giếng, hồ, lấp đi chưa tạ.
73e3869c273d01a6aa978895b9095cc8.jpg

 

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 15: TRỞ  TÍCH  (Hạ Hung) - 阻析下凶卦

Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinChinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin

求謀不利
出行不宜
求財不成
尋人不見
六甲生女
心求和吉
婚姻多阻
交易不成
Nhà cửa nên giữ gìn như cũ
Xuất hành không nên đi xa, đi gần có lợi
Cầu tài được 5/6 phần
Tìm người lâu mới thấy
Mưu sự nhờ cậy người giúp đỡ sẽ được
Kiện tụng nên hoà
Có thai sinh con gái
Phòng bệnh tật
6c5f7662c643f36d71c20ab2ae616577.jpg

 

File:Yin yang.gif - Wikipedia Quẻ số 16: BẢO  AN (Trung Cát) - 保安中吉卦

Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)Chinese Gold Coin Vector Images (over 5,700)superstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coinsuperstitions,good luck charms,dowsing,you name it | Gold leaf art, Buddhist symbols, Asian coin

求謀有望
出行得意
謀事有成
訟事和
求財七分
六甲生男
婚姻可成
口舌消沒
Cầu quan sẽ thành
Mưu việc cũng thành
Tìm người sẽ thấy,
Xuất hành có tài lợi
Kiện sự nên hoà
Đau bệnh thuyên giảm nhiều
Cầu tài hy vọng 8 phần
Người đi đã đến nơi
Vật thất lạc tự nhiên trở về
Có thai sinh trai
Hôn nhân tốt
Gia trạch yên ổn
Mồ mả được yên, không động địa  gì.
148096e629d27a8626227402f3255780.jpg

 

BreakLine-1.png

 

 

 File:Orange animated right arrow.gif        32 QUẺ KIM TIỀN QUÁI (tiếp theo)

 

Những lưu ý khi gieo quẻ Quan Âm?


 YinYang Onda by deiby-ybied on DeviantArt Gieo quẻ Quán Âm muốn linh ứng, bạn cần thành tâm.

 YinYang Onda by deiby-ybied on DeviantArt Trước khi gieo quẻ quý bạn cần rửa tay sạch sẽ, sửa sang trang phục, tĩnh tâm, một lòng thành tâm, chắp tay cầu khấn.

 YinYang Onda by deiby-ybied on DeviantArt Chúng ta chỉ nên gieo quẻ 1 lần duy nhất trong ngày, lạm dụng quá không có ứng nghiệm.

 YinYang Onda by deiby-ybied on DeviantArt Khi xin quẻ, hãy cần đọc rõ ràng tên tuổi, quê quán, địa chỉ sinh sống của bản thân và lời khấn nguyện của bản thân. 

 

BreakLine-1.png

 

 •    Có rất nhiều loại xin xăm như Xin xăm Khổng Minh, Gieo quẻ Kinh dịch, xăm Quan Thánh, Bói bài... Nhưng tựu chung ý nghĩa đều là cầu tài, cầu lộc, dự đoán việc trong tương lai.  Với mỗi Quẻ gieo đươc sẽ có ý nghĩa riêng, có thể là xấu hoặc tốt. Từ đó chúng ta sẽ chuẩn bị những việc cần thiết có thể ứng biến với sự việc, có kế hoạch cụ thể trong thời gian tiếp theo.

Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng, bản mệnh của con người do chính ta quyết định, những lời dự ngôn trong quẻ chỉ mang tính chất khích lệ, cảnh báo hoặc giúp quý vị tìm ra hướng đi đúng đắn cho tương lai, sự nghiệp của mình. Bản thân việc gieo quẻ Quan Âm không hẳn là huyền diệu mà điều huyền diệu lại xuất phát từ lòng người, đó là trạng thái tĩnh tâm, hướng thiện.

 

 

 

3/4/23

 

Các tin khác