Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

Sơn Thiên Đại Súc 7

Sơn Thiên Đại Súc 7

Đại súc nghĩa là tích chứa, tiết kiệm hay cất trữ. Nó cũng có nghĩa là sự tràn đầy, phong phú hay dồi dào. Quẻ cũng hàm ý sự ngưng nghỉ và chờ đợi cho đến khi đầy đủ trước khi chính thức hành động. Đơn quái trên - Cấn, mang ý nghĩa bất động, đứng yên hay nghỉ ngơi. Đơn quái dưới - Càn, hàm chỉ sức mạnh và sự tiến về phía trước.

liên hệ

Đặt mua

 

Quẻ Thiên Sơn Đại Súc, còn gọi là quẻ Đại Súc (大畜), là quẻ thứ 26 trong Kinh Dịch.

 

Giải nghĩa: Tụ dã. Tích tụ. Chứa tụ, súc tích, lắng tụ một chỗ, dự trữ, đựng, để dành. Đồng loại hoan hội chi tượng: đồng loại hội họp vui vẻ, cục bộ.

  Mình không có càn bậy (Vô vọng) rồi bản thân mới có thể chứa được nhiều tài, đức, hoài bão, nên sau quẻ vô vọng, tới quẻ Đại súc. Chữ súc trong quẻ này cũng là chữ súc trong quẻ Phong thiên tiểu súc, có ba nghĩa: Nhóm chứa, nuôi nấng, ngăn lại. Thoán từ dùng theo nghĩa chứa (súc tích, uẩn súc), mà Hào từ dùng với nghĩa ngăn lại.

 

Thoán từ

大畜: 利貞, 不家食,吉; 利涉大川.

Đại súc: Lợi trinh, bất gia thực, cát; lợi thiệp đại xuyên.

 

Dịch: Chứa lớn: Chính đáng (theo chính đạo) thì lợi. Không phải ăn cơm nhà (tức được hưởng lộc của vua), tốt; vượt qua sông lớn (làm việc khó khăn, gian nguy để giúp nước) thì lợi.

 

Giảng: Trên là núi, dưới là trời, núi mà chứa được trời thì sức chứa của nó thật lớn, cho nên gọi là Đại súc. Nói về bậc quân tử thì phải “chứa” tài đức, nghĩa là tu luyện cho tài đức uẩn súc; trước hết phải cương kiện như quẻ Càn, phải rất thành thực, rực rỡ (có văn vẻ) như quẻ Cấn, mà những đức đó phải mỗi ngày một mới, nhật tân kì đức (Thoán truyện); phải biết cho đến nơi đến chốn, làm cho đến nơi đến chốn, đủ cả tri lẫn hành (đại tượng truyện).

 

Quẻ tốt dành cho người có dụng thần Bát Tự là thổ kim
 

***************************************


Money Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHYQuẻ dịch trợ mệnh đặt trong bóp (ví)

Money Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHYChất liệu: giấy và tiền xu cổ
Money Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHYKích thước: 9.3cm x 5.2 cm 
Best The Sac GIFs | GfycatGiá: 150k