Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

Sách Chìa Khóa Mã Gen - S40

Sách Chìa Khóa Mã Gen

Chìa Khóa Mã Gen (Gene Keys) có liên quan đến Hệ Thống Thiết Kế Con Người, nhưng với một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Cả hai hệ thống đều dựa trên Kinh Dịch, Chiêm Tinh cùng một số nền tảng dự báo khác.

S40

liên hệ

Đặt mua


   Chìa Khóa Mã Gen (Gene Keys) có liên quan đến Hệ Thống Thiết Kế Con Người, nhưng với một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Cả hai hệ thống đều dựa trên Kinh Dịch, Chiêm Tinh cùng một số nền tảng dự báo khác.   Mỗi Chìa Khóa Mã Gen là một quẻ trong Kinh Dịch, giống như 64 cổng trong Hệ Thống Thiết Kế Con Người. Tuy nhiên, Chìa Khóa Mã Gen là một con đường của sự chiêm nghiệm. Sự phong phú mà chúng ta tìm thấy trong mỗi Chìa Khóa Mã Gen là sự mô tả các tần số khác nhau của các quẻ dịch (hay cổng trong Hệ Thống Thiết Kế Con Người). Chìa Khóa Mã Gen là một cuộc hành trình bao gồm những con đường để bạn trải nghiệm.

   Đó là một cuộc hành trình vào sâu thẳm của Tâm hồn bạn, trở thành con người thật của bạn và sống cuộc sống của bạn từ không gian thiêng liêng bên trong. Chìa Khóa Mã Gen là bản đồ thiết kế DNA duy nhất của bạn. Khi chiêm nghiệm về các Chìa Khóa Mã Gen, bạn sẽ nhận ra rất nhiều điều trong hành trình cuộc đời mình.
Mỗi Chìa Khóa Mã Gen là một trường đa chiều mang tất cả các tần số bên trong nó. Từ tần số thấp mà chúng ta gọi là Bóng Tối đến tần số cao nhất mà chúng ta gọi là Thành tựu (Tinh hoa). Chìa Khóa Mã Gen là sự Hiện hữu và Trở thành để phục vụ những điều tốt đẹp hơn.

  Một lời mời thực sự để mở lòng với những khả năng cao nhất của bạn. Chìa Khóa Mã Gen là một con đường “tự khám phá bản thân” cùng các con đường khác nhau dẫn bạn tới một trải nghiêm cuộc sống có ý nghĩa và trọn vẹn hơn.  Trong Chìa Khóa Mã Gen tổng hợp, tốc độ rung trong trường năng lượng của bạn được phản ánh trong ba 'dải' tần số được gọi là Bóng tối, Tiềm Năng (Gift) và Bản chất (Siddhi). Mặc dù trên thực tế có nhiều lớp hoặc nhiều dải tần số, nhưng ngôn ngữ ba phần này làm cho Chìa Khóa Mã Gen trở nên đơn giản để hiểu, dễ chiêm nghiệm và cuối cùng là hiện thân. Ba dải tần số được xác định chính xác thông qua Phổ ý thức - bản đồ ngôn ngữ của 64 Chìa Khóa Mã Gen và các dải tần số của chúng.

   Chìa Khóa mã Gen là một tổng hợp lớn của trí tuệ thực tế để giúp hướng dẫn bạn hiểu sâu hơn về bản thân và tiềm năng thực sự của mình. Giống như một bản đồ kho báu quý giá, Chìa Khóa Mã Gen đưa bạn vào một cuộc hành trình khám phá bản thân để tìm ra mục đích cao đẹp thực sự của cuộc đời mình.
Nếu bạn đang tự hỏi mình đang ở trong Chìa Khóa Mã Gen nào, bạn có thể sử dụng Lịch ‘thiết kế con người’ để tìm hiểu thời điểm chuyển đổi. Chìa Khóa mã Gen và Cổng thiết kế con người về cơ bản là cùng một năng lượng.

 Thành Tựu (The Siddhi) - bản chất của tôi (my essence)
 Khả Năng (The Gift) - sự sáng tạo của tôi (my creativity)
 Bóng tối (The Shadow) - thử thách của tôi (my challenge)

   Hồ sơ Di Truyền (Hologenetic) của bạn là một bản đồ được cá nhân hóa về con người bên trong của bạn. Nó cho bạn thấy các mẫu nguyên mẫu chặn sự biểu hiện tự nhiên trong Bóng tối của bạn và cách biến những mẫu này thành Khả năng của bạn. Thay vì là một tập hợp các bản thiết kế cố định, Hồ sơ của bạn đại diện cho một hành trình tuyệt vời mà bạn đang trải qua trong cuộc đời - để mở khóa những năng lực Bóng tối cao hơn của trong Thiên tính (tư chất, phẩm chất tự nhiên giúp bạn đạt kết quả tốt trong một loại hoạt động nhất định) của bạn. Hãy nhìn vào những từ xuất hiện trong Hồ sơ của bạn và bạn sẽ có một số ý tưởng về tiềm năng cao nhất của bạn trong cuộc sống cũng như những thách thức mà bạn ở đây phải vượt qua. Để hiểu những từ này và làm cho chúng hiệu quả trong cuộc sống của bạn là toàn bộ công việc của hành trình tìm hiểu Hồ Sơ Di truyền cùng với 64 Chìa Khóa Mã Gen này.


 

   Trong hành trình khám phá Con Đường Vàng - Chìa Khóa Mã Gen trong hồ sơ Hologenic của mình, bạn sẽ đi qua 3 loại Trình Tự chính, mỗi Trình tự là một khía cạnh trong cuộc sống, điều sẽ giúp bạn hiểu biết mình hơn, sống hòa hợp với bản thân và tìm ra giá trị cao đẹp nhất trongcuộc sống.

1. Trình tự kích hoạt (Activation Sequence): trong Trình tự Kích Hoạt bạn sẽ tìm hiểu về các dòng, đường dẫn, hình cầu và tích hợp nó vào cuộc sống hàng ngày, giúp bạn áp dụng những hiểu biết sâu sắc hơn để sống với mục đích cao nhất của mình.

2. Trình tự sao Kim (Venus Sequence): với Trình tự Sao Kim, bạn sẽ tìm hiểu về cách tìm thấy tình yêu lâu dài trong các mối quan hệ và cách áp dụng những hiểu biết sâu sắc của bạn vào cuộc sống hàng ngày, từ bỏ những khuôn mẫu cũ. (Love).

3. Trình Tự ngọc trai (Pearl Sequence): trong Trình Tự Ngọc Trai, bạn sẽ tìm hiểu về điều sẽ giúp bạn tìm ra con đường dễ dàng nhất để dẫn đến sự thịnh vượng, tìm ra Thiên Hướng và mục đích cao cả hơn của bạn. (Prosperity).
Chấp nhận Bóng tối, giải phóng Tiềm năng, hiện thân Thành tựu.
(Embrace the shadow, release the gift, embody the siddhi)

 

Sách khổ: A5 in trằng đen
Số trang: 212 trang
Giá: 150k