Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

Quẻ Lôi Thủy Giải - MD37

Quẻ Lôi Thủy Giải

MD37

liên hệ

Đặt mua

 Lôi Thủy Giải
Quẻ Lôi Thủy Giải là quẻ thứ 40 trong Kinh Dịch.


* Nội quái là ☵ (坎) Khảm hay Nước (水).

* Ngoại quái là ☳ (震) Chấn hay Sấm (雷).

Giải nghĩa: Tán dã. Nơi nơi. Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, tuyên truyền, phân phát, lưu thông, ban rải, ân xá. Lôi vũ tác giải chi tượng: tượng sấm động mưa bay.
Chữ trên viền ngoài: Thần chú “Om Mani Padme Hum” thường gọi là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, Lục Tự Đại Minh Thần Chú - Án ma ni Bát mê hồng... Đức Phật gọi đây là 6 chữ Đại Minh Đà La Ni, Theo kinh điển, thần chú Om Mani Padme Hum chỉ xuất hiện trong bài Quán Âm Linh Cảm Chân ngôn, Nghi thức Bộ Chú, Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Vương. Câu thần chú này được coi như một câu chú chuyên trừ tà ma, giải nạn chướng, trị liệu bệnh tật vi diệu, được truyền bá rộng rãi trong nhân gian.Deploy Edge without Desktop Icon – Mobile-First Cloud-FirstQuẻ Lôi Thủy Giải                                 
Deploy Edge without Desktop Icon – Mobile-First Cloud-FirstChất liệu: vàng 18k
Deploy Edge without Desktop Icon – Mobile-First Cloud-FirstViên đá chính : ngọc trai đen                   
Deploy Edge without Desktop Icon – Mobile-First Cloud-First3 viên đá trắng: CZ                       
Deploy Edge without Desktop Icon – Mobile-First Cloud-FirstĐường kính: 3,00cm                     
******************************************

   Giá: 13.999k