Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CÁC LỚP HỌC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CÁC LỚP HỌC

Chúng tôi xin thông báo chương trình các khóa học về Human Design

liên hệ

Đặt mua

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CÁC LỚP HỌC

HỆ THỐNG THIẾT KẾ CON NƯỜI (HUMAN DESIGN)

 

  Chúng tôi xin thông báo chương trình các khóa học về Human Design

 

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc KHÓA CƠ BẢN (BAO GỒM 3 LỚP) 

images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Nội dung lớp Human Design - Level 1: (5 buổi)

   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Tổng quan về Hệ Thống Thiết Kế Con Người

   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Tìm hiểu về 5 loại Nhân Dạng (types) trong HDS

   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Tìm hiểu về 9 trung tâm năng lượng (Centers)

   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Tìm hiểu về 64 cổng trong HDS.(Gates)

   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Hiểu về Hồ sơ tính cách (Profile)

   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA 192 Chữ Thập Hóa Thân (Incarnation Cross)

Liner-2a.png

 

images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Nội dung lớp Human Design - Level 2: (5 buổi)

   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Tìm hiểu về 36 kênh năng lượng (channels): tài năng trong bạn

   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Tìm hiểu ý nghĩa các mạch năng lượng (Circuits): khuynh hướng phát triển

   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Tìm hiểu về ý thức và tiềm thức (Designn and Personality): vận mệnh và tâm thức

   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Hiểu về ý nghĩa các Hành tinh (Planets): các khía cạnh của tâm hồn

   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Tìm hiểu về bản ngã và phi Bản ngã (Self and Notself): cái tôi và sự ảnh hưởng từ bên ngoài

   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Ý nghĩa các mũi tên (the variables): môi trường ảnh hưởng đến suy nghĩ và phát triển của bản thân

 

Liner-2a.png

 

images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Nội dung lớp Human Design - Level 3: (5 buổi)

  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Chi tiết mũi tên Tiêu Hóa (Determination/Digestion)

  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Chi tiết mũi tên Môi Trường (Enviroment)

  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Chi tiết mũi tên Quan Điểm (Perspective)

  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Chi tiết mũi tên Động Lực (Motivation)

  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA 

 

Liner-2a.png

 

images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc KHÓA NÂNG CAO (BAO GỒM 2 LỚP) 

 

images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Nội dung lớp Human Design - Nâng Cao 1: (2 buổi)

  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Xác định tài năng

  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Lựa chọn nghề nghiệp phù hợp

 

images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Nội dung lớp Human Design - Nâng Cao 2: (2 buổi)

  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Xây dựng đội nhóm (BG5- từ 3-7 người) hiệu quả 

  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Xây dựng gia đình hạnh phúc

 

Liner-2a.png

Gif-transparent GIFs - Get the best GIF on GIPHY Bài đọc tham khảo thêm:

  GIẢI MÃ TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

GIẢI MÃ TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

  CÁC BƯỚC TÌM HIỂU

CÁC BƯỚC TÌM HIỂU "HỆ THỐNG THIẾT KẾ CON NGƯỜI"

  NĂNG LƯỢNG HƯƠNG TINH DẦU

NĂNG LƯỢNG HƯƠNG TINH DẦU

 

"THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN" của bạn là gì

  CHỌN TRƯỜNG - CHỌN NGHỀ

CHỌN TRƯỜNG - CHỌN NGHỀ