Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

Mặt dây chuyền Bạc - Tỉnh

Mặt dây chuyền Bạc - Tỉnh

liên hệ

Đặt mua

QUẺ DỊCH TRỢ MỆNH

Quẻ dịch trợ mệnh theo Dụng Thần Bát Tự, dành cho người có mệnh Thủy, Mộc hoặc dụng thần Bát Tự là Thủy, Mộc.

v Quẻ Thủy Phong Tỉnh hay còn gọi là quẻ Tỉnh (井) là quẻ thứ 48 trong Kinh Dịch.

* Nội quái là ☴ (巽) Tốn hay Gió (風).

* Ngoại quái là ☵ (坎) Khảm hay Nước (水).

  • Ý nghĩa quẻ Tỉnh: Đại tượng truyện giảng: nước (Khảm) ở trên cây (Tốn), tức là nhựa (nước từ dưới đất theo thân cây lên) ở ngọn cây, cũng như mạch nước ở trong giếng, chảy ra, cho nên gọi là quẻ Tỉnh. Bản thể của cái giếng là ở đâu thì ở đấy, ấp còn có khi thay đổi, chứ giếng thì cố định; có mạch nước chảy vô giếng hoài, nên nước giếng không kiệt, nhưng nước giếng chỉ lên tới một mực nào đó, không khi nào tràn ra. Công dụng của giếng là ai cũng lại giếng để lấy nước, kẻ qua người lại thường, người nào cũng nhờ nó mà có nước, nó giúp đỡ mọi người mà như vô tâm. Đại tượng truyện khuyên người quân tử nên coi tượng cái giếng mà nuôi dân và chỉ cho mọi người cách giúp đỡ lẫn nhau.

Nói về hành động trong cuộc sống thì làm việc gì cũng phải cẩn thận, đến nơi đến chốn để khỏi thất bại nửa chừng.

  • Mặt sau: Thần chú “Om Mani Padme Hum” thường gọi là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, Lục Tự Đại Minh Thần Chú - Án ma ni Bát mê hồng... Đức Phật gọi đây là 6 chữ Đại Minh Đà La Ni, Theo kinh điển, thần chú Om Mani Padme Hum chỉ xuất hiện trong bài Quán Âm Linh Cảm Chân ngôn, Nghi thức Bộ Chú, Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Vương. Câu thần chú này được coi như một câu chú chuyên trừ tà ma, giải nạn chướng, trị liệu bệnh tật vi diệu, được truyền bá rộng rãi trong nhân gian.
  • Chất liệu Bạc (Ag): cung cấp các ion bạc, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn trên da. Bạc phản ứng với độc tính. Vì thế khi gặp phản ứng (gặp các chất độc hại) sẽ tự nhiên thay đổi màu sắc chuyển sang đen hoặc xỉn màu. Bạc ảnh hưởng khá mạnh đến việc ngăn tránh gió độc, kháng khuẩn.

   Kích thước: 3,6cm x 1,8cm x 0,15cm

   Giá: 1200000đ