Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

Hỏa Thiên Đại Hữu

Hỏa Thiên Đại Hữu

Hồ lô miệng nhỏ bụng lớn, tượng trưng tài lộc đầy kho, chiêu tài nạp phúc. Nhưng công dụng nổi bật nhất của hồ lô chính là tiêu tai hóa bệnh.

liên hệ

Đặt mua

 

 

Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu, còn gọi là quẻ Đại Hữu (大有), là quẻ thứ 14 trong Kinh Dịch.

* Nội quái là ☰ (乾) Càn hay Trời (天).

* Ngoại quái là ☲ (離) Ly hay Hỏa (火).

Giải nghĩa: Khoan dã. Cả có. Thong dong, dung dưỡng nhiều, độ lượng rộng, có đức dầy, chiếu sáng lớn. Kim ngọc mãn đường chi tượng: vàng bạc đầy nhà.

Giải thích của người Việt: Bổ sung thêm tượng: sở hữu tài sản vật chất và tinh thần ở mức cao nhất.

 

 

*********

  

Chất liệu: Giấy và tiền xu cổ

Dòng chữ: quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu 

Kích thước: 9cm x 5.8cm 

Giá: 150k