Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

Hỏa Địa Tấn 25

Hỏa Địa Tấn 25

Quẻ trợ mệnh cho người có Dụng Thần Bát Tự là Hỏa/ Thổ  

liên hệ

Đặt mua

 

  Quẻ Hỏa Địa Tấn    

GIF dollar - animated GIF on GIFER   Quẻ Hỏa Địa Tấn còn gọi là quẻ Tấn (晉), là quẻ thứ 35 trong Kinh Dịch.

Nội quái là ☷ (坤) Khôn hay Đất (地).

Ngoại quái là (離) Ly hay Hỏa (火).


Giải nghĩa:
 Tiến dã. Hiển hiện. Đi hoặc tới, tiến tới gần, theo mực thường, lửa đã hiện trên đất, trưng bày. Long kiến trình tường chi tượng: tượng rồng hiện điềm lành.

 

Giảng: Quẻ này có tượng mặt trời (Ly) lên khỏi mặt đất (Khôn), càng lên cao càng sáng, tiến mạnh.

   Lại có thể hiểu là người dưới có đức thuận (Khôn) dựa vào bậc trên có đức rất sáng suốt (☲); cho nên ví với một vị hầu có tài trị dân (Khang hầu) được vua tín nhiệm, thưởng (tích) ngựa nhiều lần, nội một ngày mà được vua tiếp tới ba lần.

   Thoán truyện giảng thêm: quẻ này hào 5 có cái tượng một hào âm nhu tiến lên địa vị vua chúa: nhu tiên nhi thượng hành. Theo Chu Hi, như vậy là vì quẻ Tấn do quẻ Quán biến thành: hào quẻ Quán là âm, nhảy lên trên, thành 5 quẻ Tấn. Phan Bội châu hiểu khác: hào 5 vốn là hào dương giữa quẻ Càn, biến thành hào âm ở giữa ngoại quái Ly của quẻ Tấn. (cách hiểu của Chu Hi có thểdễ chấp nhận hơn).

   Đại tượng truyện khuyên người quân tử xem tượng quẻ Tấn này nên tự làm cho đức của mình càng ngày càng sáng như mặt trời hiện lên khỏi mặt đất rồi tiến mãi lên.

BreakLine-1.png

 

   Quẻ Hỏa Địa Tấn: Quẻ cát. Tấn có nghĩa là tiến tới, tiến bộ, tiến lên. Quẻ Tấn chỉ thời cuộc đang cực thịnh, mọi việc trôi chảy tiến lên, có nhiều thuận lợi cho việc hoàn thành sự nghiệp.

BreakLine-1.png


 Quẻ trợ mệnh cho người có Dụng Thần Bát Tự là Hỏa/ Thổ                 

BreakLine-1.png


Chất liệu: đá Onyx thiên nhiên
Quẻ dịch: dát vàng
Trọng lượng: ~ 1.00 kg
Đường kính:  18 cm

GIF dollar - animated GIF on GIFER Giá bán: 1.700k