Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

Hệ Thống GEN KEYS - Trình Tự Ngọc Trai - S38

Hệ Thống GEN KEYS - Trình Tự Ngọc Trai

S38

liên hệ

Đặt mua 

 

 

  Chìa khóa Mã Gen (Gen Keys) và Cổng thiết kế con người (Human Design) về cơ bản là cùng một năng lượng.  Chìa khóa Mã Gen là một tổng hợp lớn của trí tuệ thực tế để giúp hướng dẫn bạn hiểu sâu hơn về bản thân và tiềm năng thực sự của mình. Giống như một bản đồ kho báu quý giá,  Chìa khóa Mã Gen sẽ đưa bạn vào một cuộc hành trình khám phá bản thân để tìm ra mục đích cao đẹp thực sự của cuộc đời mình.

   Trong hành trình khám phá Con Đường Vàng - Chìa Khóa Mã Gen trong hồ sơ Hologenic của mình, bạn sẽ đi qua 3 loại Trình Tự chính, mỗi Trình tự là một khía cạnh trong cuộc sống, điều sẽ giúp bạn hiểu biết mình hơn, sống hòa hợp với bản thân và tìm ra giá trị cao đẹp nhất trong cuộc sống.


1. Trình tự kích hoạt (Activation Sequence): trong Trình tự Kích Hoạt bạn sẽ tìm hiểu về các dòng, đường dẫn, hình cầu và tích hợp nó vào cuộc sống hàng ngày, giúp bạn áp dụng những hiểu biết sâu sắc hơn để sống với mục đích cao nhất của mình.

2. Trình tự sao Kim (Venus Sequence): với Trình tự Sao Kim, bạn sẽ tìm hiểu về cách tìm thấy tình yêu lâu dài trong các mối quan hệ và cách áp dụng những hiểu biết sâu sắc của bạn vào cuộc sống hàng ngày, từ bỏ những khuôn mẫu cũ. (Love).

3. Trình Tự ngọc trai (Pearl Sequence): trong Trình Tự Ngọc Trai, bạn sẽ tìm hiểu về điều sẽ giúp bạn tìm ra con đường dễ dàng nhất để dẫn đến sự thịnh vượng, tìm ra Thiên Hướng và mục đích cao cả hơn của bạn. (Prosperity).Chấp nhận Bóng tối - giải phóng Tiềm năng - hiện thân Thành tựu.


   Cuốn sách này giới thiệu cho chúng ta phần 3 của Con Đường Vàng trong 'Chìa Khóa Mã Gen', nơi bạn sẽ tìm ra con đường đến với sự Thịnh Vượng của bản thân mình

 

 

Giá: 150k