Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

VÙNG TÀI NĂNG - SP46

VÙNG TÀI NĂNG

SP46

liên hệ

Đặt mua

 

 

VÙNG TÀI NĂNG

 

Vùng Tài năng của bạn được xác định bằng dòng 3 con số như trong hình vuông dưới 

How to read your personal destiny matrix? : r/destinymatrix

 

Biểu hiện của ba con số này như sau: 

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc Khả Năng cao hơn của bạn kết hợp với tiềm thức
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc Trí tuệ và tư duy

           images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Thế giới trực giác và trí tuệ của bạn
         
 images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cách bạn tiếp nhận thông tin và đưa ra kết luận
         
 images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cách bạn phân tích những gì diễn ra xung quanh
         
 images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Thế giới quan của bạn
         
 images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Tài năng mà vũ trụ thưởng cho bạn trong  kiếp này, điều mà bạn cần khai phá và phát triển mới có thể sử dụng được
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc Thể hiện bản thân, tài năng kiếp này của bạn

 

    Ví dụ mẫu:    Trong ví dụ này ta có

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc Khả Năng cao hơn của bạn kết hợp với tiềm thức:  (4)

  Bạn là một trong những cá nhân năng nổ, sống có mục tiêu, sẵn sàng đón nhận mọi thử thách. Tài năng của bạn nằm ở khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng, hành động thực tế, kỹ năng lãnh đạo cho phép bạn đạt được mục tiêu của mình.

  Bạn là chủ sở hữu, nhà lãnh đạo. Có khả năng kiếm tiền một cách chủ động.


 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc Trí tuệ và tư duy: (20)

  1.    Bạn có cái nhìn bao quát, nhưng cũng dễ dàng tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của một vấn đề. Bạn có khả năng lập kế hoạch tài ba. Bạn biết định hướng cũng như thúc đẩy người khác. Bạn xem thế giới là đồng minh của mình.
  2.  

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc Thể hiện bản thân: (16)

   Bản thân sự thay đổi là một phần bình thường của cuộc sống mà một người phải chấp nhận. Nhưng đôi khi nó có thể gây ra nỗi sợ hãi, vì nó có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ những sự thật mà chúng ta đã biết trước sự kiện này. Những cách làm cũ không còn hữu ích nữa và bạn phải tìm một tập hợp niềm tin, giá trị và quy trình khác để thay thế chúng.

  Tài năng phá hủy những thứ cũ kỹ và tạo ra những thứ mới, đột phá. Sáng tạo bất ngờ. Có thể tác động làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ của người khác về một vấn đề.