Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

-hết hàng-

-hết hàng-

Quẻ Lôi Hỏa Phong - Chữ “Phong” trong tiếng Hán, ở dưới có bộ đậu, trên là khay đựng của cải ghép thành. Theo Thuyết văn, Phong là phong mãn, vật đựng đầy đậu. Nhìn hình chữ Phong trên giáp cốt văn, kim văn là vật chứa đầy châu báu, nên nghĩa gốc của Phong là phong phú, giàu có, có nhiều.

liên hệ

Đặt mua

 

Quẻ 'Lôi Hỏa Phong'                              
 

Money Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHY Quẻ 'Lôi Hỏa Phong' - Chữ “Phong” trong tiếng Hán, ở dưới có bộ đậu, trên là khay đựng của cải ghép thành. Theo 'Thuyết văn', Phong là phong mãn, vật đựng đầy đậu. Nhìn hình chữ Phong trên giáp cốt văn, kim văn là vật chứa đầy châu báu, nên nghĩa gốc của Phong là phong phú, giàu có, có nhiều. 
 

Money Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHY Lôi hỏa phong: Sáng ngời và đạt độ vô tư trong lòng (nội Ly) rồi mới hoạch định chương trình (ngoại Chấn). Thế là được muôn phương hòa động theo… đồng lòng, đồng điệu, đồng chí hướng… Dương khí của Ly tỏa ra và dương khí của Chấn kéo bốc lên, hòa quyện cùng nhau vươn lên. Thịnh đại, dương khí thịnh vượng, hòa hợp đẹp đẽ, hòa hợp đồng điệu, vươn lên cùng tiến. Nội lực phải minh bạch mới được phân tán ra bên ngoài, đó là hướng tiến của quẻ Phong.
 

 Money Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHY Bộ Đậu - 豆: đại diện cho sự sinh sôi, nảy nở… Khi tân gia nhà, khai trương, kích Tài, kết hôn… ta có thể dùng các vật phẩm Phong thủy, treo chữ Phong hoặc mang theo quẻ Dịch Lôi hỏa phong để kích hoạt Tài khí…

 ***************************************


Money Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHYChất liệu: đá Mã não xanh thiên nhiên    
Money Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHYQuẻ dịch: dát vàng                                    
Money Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHYTrọng lượng:~> 2.74 kg                                 
Money Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHYKích thước: 16cm x 9cm x 24cm     Giá: 2.500k