Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

HUMAN DESIGN

SẮP XẾP - 3

Chúng ta đang ở trong khoảng thời gian có sự thay đổi. Với mỗi khởi đầu mới, có thể có khó khăn. Hãy loại bỏ mọi nỗi sợ hãi mà bạn có và đón nhận sự thay đổi. Đây là thời điểm tốt để suy nghĩ sáng tạo. Trong thời gian này, đừng quan trọng hóa cuộc sống, hãy cho phép bản thân được vui vẻ. Hãy tin tưởng vào quá trình thay đổi. Khi chúng ta vượt qua sự hỗn loạn, chúng ta tạo ra trật tự. Như một đứa trẻ, trong thời gian này, chúng ta có thể rất đổi mới nếu cho phép mình có thời gian để chơi đùa với cuộc sống.

 

  Trong khi Mặt Trời đang di chuyển trong Cổng 3 (Thiết kế Con người), chúng ta đang ở trong thời kỳ thay đổi. Với mỗi khởi đầu mới, có thể có khó khăn. Hãy loại bỏ mọi nỗi sợ hãi mà bạn có và đón nhận sự thay đổi. Đây là thời điểm tốt để suy nghĩ sáng tạo. Trong thời gian này, đừng quan trọng hóa cuộc sống, hãy cho phép bản thân được vui vẻ. Hãy tin tưởng vào quá trình thay đổi. Khi chúng ta vượt qua sự hỗn loạn, chúng ta tạo ra trật tự. Như một đứa trẻ, trong thời gian này, chúng ta có thể rất đổi mới nếu cho phép mình có thời gian để chơi đùa với cuộc sống.

e8581754abd3bfb67b3584a6ee77e104.jpg

 

CỔNG 3

SẮP XẾP

Gate 3: The Gate of Ordering – Human Design for Real Life

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Quẻ dịch tương ứng:

image-20240413120025-1.png

Thủy Lôi Truân

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Tên cổng chính thức: Sắp Xếp (The Gate of Ordering)
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Trong hành động: tinh nghịch tạo ra trật tự từ sự hỗn loạn
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Từ khóa: bước nhảy vọt về niềm tin, vui chơi và chuyển hóa
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  HDS: Thử thách cơ bản của việc bắt đầu là vượt qua sự hỗn độn và thiết lập trật tự.
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Chủ đề cốt lõi: Mang lại trật tự cho hoàn cảnh thay đổi liên tục. 

 

  Những người có Cổng 3 - Trật Tự, muốn làm việc gì đó mới mẻ. Dòng sông của họ không có bờ và không có kênh. Nếu họ không trông chờ những cơ hội từ cuộc sống mà tự mình phát minh ra chúng thì điều này chỉ làm tăng thêm sự hỗn loạn xung quanh và tiềm năng đổi mới của họ không thể bộc lộ được. Trong kênh Đột biến 3-60, cổng thứ 60 là ngọn lửa mà đột biến đang được chuẩn bị.  Vì vậy, điều quan trọng là cánh cổng thứ 3 phải học tính kiên nhẫn và rõ ràng rằng quá trình trưởng thành sẽ có thời điểm riêng, không nên tăng tốc một cách giả tạo. Sự kiên nhẫn cho phép cánh cổng thứ 3 sinh ra thứ gì đó sẽ có giá trị thực tế lâu dài.


Human Design Calendar – April 2024

  Ở phía “tích cực” của quang phổ, Cổng Thiết kế Con người 3 là năng lượng mang lại trật tự cho sự hỗn loạn. Cổng 3 biết rằng giai đoạn đầu của sự thay đổi là phần khó khăn nhất và thích tạo ra những cách sáng tạo để vượt qua những trở ngại và đối mặt với chúng một cách nhẹ nhàng. 

  Ở phía bên kia của quang phổ, Cổng Thiết kế Con người 3 là năng lượng dành cho cảm giác mất quyền lực, rối loạn hoặc mất kiểm soát và có thể cảm thấy rất thất vọng với Chúa về việc sống trong một thế giới hỗn loạn. 

Story pin image

   Từ khóa  
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Những khởi đầu mới
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Thay đổi
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Khó khăn lúc ban đầu
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Vô tội
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Sáng tạo
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Sự hỗn loạn
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Trật Tự
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Nghiêm trọng
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Chơi
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cải thiện
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Sắp xếp
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Đột biến
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Quan điểm lớn hơn


   Cổng  3 theo dòng  
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 3.1 sắp xếp và tổng hợp
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 3.2 sắp xếp và trưởng thành
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 3.3 sắp xếp và sinh tồn
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 3.4 sắp xếp và lôi cuốn
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 3.5 sắp xếp và biên dịch
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 3.6 sắp xếp và buông bỏ

 

  Cổng 3 với chiêm tinh

     Gate 3 26º22’30” Aries – 02º00’00” Taurus

      Cổng 3.1 26°22’30” Bạch Dương – 27°18’45” Bạch Dương
      Cổng 3.2 27°18’45” Bạch Dương – 28°15”00” Bạch Dương
      Cổng 3.3 28° 15’00” Bạch Dương – 29°11’15” Bạch Dương
      Cổng 3.4 29°11’15” Bạch Dương – 00°07’30” Kim Ngưu
      Cổng 3.5 00°07’30” Kim Ngưu – 01º03’45” Kim Ngưu
      Cổng 3.6 01°03’45” Kim Ngưu – 02°00’00” Kim Ngưu

 

Liner-2a.png

1a9d8f1bb2f856f5cf64065e264053bf.jpg

There are two ways of meeting difficulties: you alter the difficulties, or you alter yourself to meet them.
Phyllis Bottome
Có hai cách để đối mặt với khó khăn: bạn thay đổi khó khăn hoặc bạn thay đổi chính mình để đối mặt với chúng.
Phyllis Bottome

Liner-2a.png

 

William Ellery Channing quote: Difficulties are meant to rouse, not  discourage. The human spirit...

Khó khăn nhằm mục đích khơi dậy chứ không phải làm nản lòng. Tinh thần con người sẽ trở nên mạnh mẽ nhờ xung đột.
William Ellery Channing

Liner-2a.png

 

Jim Rohn quote: The difficulties you meet will resolve themselves as you  advance...

Những khó khăn bạn gặp sẽ tự giải quyết khi bạn tiến bộ.

Hãy tiếp tục, và ánh sáng sẽ ló rạng và tỏa sáng ngày càng rõ ràng trên con đường của bạn.
Jim Rohn

 

bb97d10fc091b9155511435e89e2f11f.jpg

Linh Vật ngày sinh: Hải âu cổ rụt (Puffin)

 

Các tin khác