Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

HUMAN DESIGN

NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN - 21

Những người có Cổng 21 hoạt động tốt nhất khi họ nắm quyền kiểm soát. Họ không thích khi ai đó bảo họ phải làm gì và làm như thế nào. Bản chất họ rất khắt khe và nếu liên quan đến lĩnh vực trách nhiệm của họ, sẽ không bị nhầm lẫn với ai khác.

 

 

 

THỢ SĂN

NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

 

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Quẻ Dịch tương ứng:

Quẻ Dịch Số 21 | Tra Cứu Luận Giải Ý Nghĩa 64 Quẻ Kinh Dịch

Hỏa Lôi Phệ Hạp


 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Tên cổng chính thức: Thợ săn (Hunter/Huntress)
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Gene Keys:
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Trong hành động: hiểu, coi trọng và tôn trọng mọi nguồn lực
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Từ khóa: kiểm soát, phụ trách và quản lý nguồn lực
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  HDS: Việc sử dụng quyền lực một cách hợp lý và cần thiết để vượt qua sự can thiệp có chủ ý và dai dẳng. 
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Chủ đề cốt lõi: Kiểm soát hoàn cảnh. 

  Những người này có năng khiếu kiểm soát mọi thứ có ý nghĩa trong cuộc sống của họ, đặc biệt là tiền bạc, thực phẩm, lãnh thổ và lối sống. Họ là nguyên mẫu của CEO của công ty. Những người có Cổng 21 hoạt động tốt nhất khi họ nắm quyền kiểm soát. Họ không thích khi ai đó bảo họ phải làm gì và làm như thế nào. Bản chất họ rất khắt khe và nếu liên quan đến lĩnh vực trách nhiệm của họ, sẽ không bị nhầm lẫn với ai khác. Mặt khác, sự kiểm soát của họ có thể thái quá, không cần thiết. Vì vậy, có thể bỏ lỡ quyền kiểm soát ở nơi thực sự cần thiết.

Human Design Calendar – March 2024

Human Design Calendar – April 2024

 

  Ở phía “tích cực” của quang phổ, Cổng Thiết kế Con người 21 là năng lượng để hiểu, tôn trọng và đánh giá cao mọi nguồn lực. Đối với cổng 21, quản lý năng lượng chính là cân bằng âm dương, nam tính và nữ tính, đẩy và kéo. Bằng cách này, cổng 21 dễ dàng quản lý các nguồn tài nguyên hiện có của gia đình, cộng đồng hoặc công ty theo cách trao quyền cho mọi người. 

  Ở phía “tiêu cực” của quang phổ, Cổng Thiết kế Con người 21 là năng lượng để kiểm soát người khác nhằm xoa dịu cái tôi của bạn, lo sợ về quyền lực và sức mạnh của chính mình hoặc cảm giác tự ti về giá trị bản thân do làm hài lòng mọi người.

Liner-2a.png

64 CỔNG TRONG HỆ THỐNG THIẾT KẾ CON NGƯỜI

What is Human Design? - Your Human Design

Liner-2a.png

Huntress with deer head Women's Plus Size T-Shirt

  Người quản lý nguồn lực đảm bảo rằng các dự án diễn ra suôn sẻ bằng cách giám sát nhân viên, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực và giải quyết các xung đột phát sinh—cùng nhiều nhiệm vụ khác. 

  Bạn có cảm thấy hào hứng khi được giao nhiệm vụ tập hợp một nhóm cho một dự án không? Bạn có thích nói chuyện với mọi người và tạo kết nối không? Bạn có thành công trong việc giúp các nhóm dự án lập kế hoạch thời gian để hoàn thành công việc tốt nhất không? Nếu có, thì nghề quản lý tài nguyên có thể phù hợp với bạn. 

  Nhưng chính xác thì bạn nên bắt đầu từ đâu?

 

Người quản lý tài nguyên là gì?
Người quản lý nguồn lực chịu trách nhiệm giám sát việc phân bổ nguồn lực và lập kế hoạch cho các dự án. Họ đảm bảo các dự án diễn ra suôn sẻ bằng cách đưa ra dự báo về nhu cầu nhân sự, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực và tham gia giải quyết xung đột về lịch trình, cùng nhiều nhiệm vụ khác. 
  “Chức năng chính của người quản lý tài nguyên là đảm bảo đúng người, với đúng kỹ năng, làm việc đúng dự án vào đúng thời điểm”.
Để làm được điều này, các nhà quản lý tài nguyên thường phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. 
  Người quản lý nguồn lực có thể có các chức danh hơi khác nhau tùy thuộc vào tổ chức. Họ cũng có thể được gọi là:  

Người quản lý tài nguyên và hoạt động
Người quản lý tài nguyên kỹ thuật số
Người quản lý tài nguyên dự án 
Tư vấn nguồn lực 
Điều phối viên tài nguyên sáng tạo 
  Và mặc dù các nhà quản lý tài nguyên đóng một vai trò quan trọng trong doanh nghiệp nhưng họ vẫn còn tương đối ít được biết đến. 

 

  images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Quản lý nguồn lực dự án

  Quản lý nguồn lực dự án là quá trình phân công và phân bổ công việc cho nhân viên, đánh giá hiệu suất của họ, quản lý thời gian và đối phó với sự thay đổi và sự cố trong dự án. Điều này có thể đối mặt với nhiều thách thức như đảm bảo phân công công việc phù hợp cho từng nhân viên, giám sát và đánh giá hiệu suất của họ, đảm bảo thời gian hoàn thành đúng hạn và giải quyết các vấn đề khi có sự cố xảy ra. Tuy nhiên, với tư duy sáng tạo và những kỹ năng giải quyết tình huống, các nhà quản lý dự án có thể vượt qua các thách thức này và quản lý nguồn nhân lực trong dự án một cách hiệu quả.

 

  images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Nguồn lực dự án là gì?
   images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf  Nguồn lực dự án (Project Resources) là tất cả các yếu tố cần thiết để thực hiện một dự án. Đây bao gồm các thành phần chính sau:

   images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf  Nhân lực (Human Resources) là các thành viên của nhóm dự án, người quản lý, và bất kỳ chuyên gia nào có liên quan.
   images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf  Tài nguyên vật chất (Material Resources) bao gồm tất cả các tài sản vật chất cần thiết cho dự án như máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng, v.v.
   images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf  Tài nguyên tài chính (Financial Resources) là tiền bạc hoặc tài nguyên tài chính khác cần thiết để mua các nguồn lực khác và thực hiện dự án.
   images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf  Thời gian (Time): Thời gian được xem như một nguồn lực quan trọng. Quản lý thời gian đảm bảo rằng dự án được hoàn thành đúng thời hạn.
   images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf  Thông tin (Information): Bao gồm dữ liệu, thông tin và kiến thức cần thiết để dự án diễn ra suôn sẻ.
   images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf  Công nghệ và công cụ (Technology and Tools): Các công nghệ và công cụ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện dự án. Điều này có thể bao gồm phần mềm, phần cứng, và các công nghệ khác. 

   images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf   sát hiệu quả sử dụng nguồn: Quản lý và đánh giá cách mà các nguồn lực được sử dụng.
   images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf  Thiết lập ưu tiên: Khi nguồn lực có hạn, quản lý dự án phải quyết định về việc ưu tiên các nhiệm vụ và hoạt động quan trọng nhất để đảm bảo rằng mục tiêu chính không bị ảnh hưởng.
   images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf  Điều chỉnh nguồn lực: Điều chỉnh và cập nhật phân bổ nguồn lực theo tình hình thực tế.
   images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf  Giải quyết xung đột nguồn lực: Đôi khi, có thể xảy ra xung đột về việc sử dụng nguồn lực giữa các phần tử khác nhau của dự án. Quản lý nguồn lực phải có khả năng giải quyết các xung đột này một cách công bằng và hiệu quả.
   images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf  Báo cáo: Cung cấp báo cáo về việc sử dụng nguồn lực cho các bên liên quan
Quản lý nguồn lực dự án đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo dự án hoàn thành thành công và đúng thời hạn.

 

  images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Chiến lược quản lý nguồn lực trong dự án
  Trong quản lý dự án, quản lý nguồn nhân lực là một phần quan trọng trong việc thực hiện đạt được mục tiêu dự án. Tuy nhiên, để xây dựng một chiến lược quản lý nguồn nhân lực hiệu quả cho dự án, người quản lý cần có sự định hướng rõ ràng, lập kế hoạch và có các hoạt động phù hợp nhằm thu hút, tuyển dụng, đào tạo, phát triển và giữ chân nhân sự, đồng thời xác định và đáp ứng nhu cầu nguồn lực cho dự án.

   images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf  Định hướng quản lý nguồn lực
  Định hướng này bao gồm việc xác định các mục tiêu và yêu cầu nguồn nhân lực cần thiết cho dự án. Sau đó, người quản lý cần phân tích nhu cầu nguồn lực cho từng công việc cụ thể và đánh giá đội ngũ nhân sự hiện tại của tổ chức để đưa ra kế hoạch tuyển dụng và phát triển nhân lực phù hợp.

   images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf  Lập kế hoạch quản lý nguồn lực
Kế hoạch này bao gồm việc tuyển dụng, đào tạo, phát triển, giữ chân và phân bổ nguồn nhân lực cho các công việc cụ thể của dự án. Người quản lý cần xác định số lượng nguồn nhân lực cần thiết, kỹ năng và kinh nghiệm yêu cầu cho mỗi công việc để đưa ra kế hoạch chi tiết.

   images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf  Tuyển dụng và phát triển nhân lực
  Người quản lý cần có khả năng thu hút và tuyển dụng nhân sự có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu công việc của dự án. Đồng thời, họ cũng phải có kế hoạch đào tạo và phát triển nhân viên hiện có để phát triển kỹ năng, nâng cao năng lực và nâng cao động lực cho công việc. Bên cạnh đó nhà tuyển dụng có thể tối ưu quy trình tuyển dụng đạt được hiệu quả cao hơn

 

trích bài viết từ: https://ooc.vn/quan-ly-nguon-luc-du-an-hieu-qua/

 

 

 

Các tin khác