Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

HUMAN DESIGN

HUMAN DESIGN - CỔNG 8

 Mặt trời đi vào Cổng 8 vào ngày 15 tháng 5 năm 2023, lúc 10:11 sáng theo giờ ET. Đây là cổng đóng góp. Cổng 8 là năng lượng của Kim Ngưu và Song Tử.

 

Hệ Thống Thiết Kế Con Người

  Cổng 8: Cổng của sự Đóng Góp

(Gate of Contribution) 


Gate-8.png

Quẻ Kinh Dịch

   Quẻ 8 – Thủy Địa Tỉ.  (Holding Together)

8-thuy-dia-ty-1.png

Vị trí

   Cổng 8 nằm trong Trung tâm Năng lượng Họng, là trung tâm biểu hiện - đó là cách chúng ta thể hiện bản thân và cách chúng ta thể hiện bằng giọng nói.

 

  Tên nguyên mẫu: The Rebel with a Cause

  Trong hành động: đóng góp bằng cách hoàn toàn xác thực

  Từ khóa: đóng góp, tính xác thực và tự thể hiện

 

Cung Hoàng Đạo

           Cổng 8 thuộc cung Kim Ngưu (21/4-20/5) 

Ý nghĩa

  Cổng 8: là năng lượng để đóng góp, làm gương hoặc làm điều gì đó có ý nghĩa, thường là theo một cách hình mẫu. Đây không phải là đóng góp vào nỗ lực của nhóm, đây là năng lượng của từng cá nhân và nó sẽ đóng góp cho cả nhóm bằng cách làm ví dụ mẫu, để tập thể có thể nói: 'Này nhìn xem, đó là cách để làm điều đó'.

 

Từ khoá

 •      images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Sống theo gương
 •      images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Âm nhạc/ Nghệ thuật
 •      images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Phong cách cá nhân
 •      images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Nhận thức rõ mục đích
 •      images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Thể hiện con người thật
 •      images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Theo sự thật của bạn
 •      images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Sợ khác biệt
 •      images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Sợ thành công
 •      images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Người theo dõi – lập dị
 •      images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Kỳ quặc
 •      images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Nhà tư tưởng tự do
 •      images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Sự đóng góp

 

Cổng 8 theo dòng

 •  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 8.1 đóng góp và trung thực
 •  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 8.2 đóng góp và dịch vụ
 •  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 8.3 đóng góp và giả vờ
 •  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 8.4 đóng góp và sự tôn trọng
 •  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 8.5 cống hiến và hộ pháp
 •  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 8.6 đóng góp và hiệp thông

 

Cổng 8 theo chiêm tinh và cung độ


Cổng 8 24º30’00” Kim Ngưu – 00º07’30” Song Tử
Cổng 8.1 24º30’00” Kim Ngưu – 25º26’15” Kim Ngưu
Cổng 8.2 25º26’15” Kim Ngưu – 26º22’30” Kim Ngưu
Cổng 8.3 26º22’30” Kim Ngưu 27º18’45” Kim Ngưu
Cổng 8.4 27º18’45” Kim Ngưu – 28º15’00” Kim Ngưu
Cổng 8.5 28º15’00” Kim Ngưu – 29º11’15” Kim Ngưu
Cổng 8.6 29º11’15” Kim Ngưu – 00º07’30” Song Tử

 

Lịch Chiêm Tinh Human Design

   Mặt trời đi vào Cổng thiết kế con người 8 vào ngày 15 tháng 5 năm 2023, lúc 10:11 sáng theo giờ ET. Đây là cổng đóng góp. Human Design Gate 8 là năng lượng của Kim Ngưu và Song Tử.

unnamed%20(1).jpg

 

   Trong khi mặt trời đang đi qua Cổng 8 (còn được gọi là Gene Key 8), chúng ta có thể có mong muốn tái tạo lại bản thân để thể hiện rõ hơn con người thật của mình. Chúng ta cảm thấy một chút sợ để có thể thành công. Nhưng điều có thể thấy nếu  bắt đầu thực hiện các bước phù hợp hơn với phong cách cá nhân của mình, chúng ta có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực.

 

   Hãy suy nghĩ và hành động bằng cách chính là bạn. Hãy tin rằng ước mơ của bạn là có thể. Hãy đóng góp độc đáo của bạn cho thế giới. Nếu bạn yêu thích sự đóng góp mà bạn đang làm cho thế giới, hãy làm theo điều đó. Chỉ có bạn biết những gì là đúng cho bạn.

  Life is not accumulation, it is about contribution. - Stephen Covey quotes

Cuộc sống không phải là tích lũy, mà là đóng góp.
 Stephen Covey

   Hãy tự hỏi mình

 

 •  images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc Bạn thực hiện Đóng Góp như thế nào?
 •  images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc Bạn sẽ nói sự Đóng Góp của bạn đối với thế giới này đang cân bằng tích cực hay tiêu cực?
 •  images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc Bạn có thể làm gì để tạo ra nhiều Đóng Góp hơn?
 •  images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc Đóng Góp có ý nghĩa gì đối với bạn?
 •  images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc Làm thế nào bạn có thể Đóng Góp nhiều hơn cho hạnh phúc của những người xung quanh bạn?
 •  images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc Nếu bạn không có được cảm giác Đóng Góp với thế giới tại nơi làm việc, bạn có thể làm gì trong thời gian rảnh rỗi để cảm thấy mình đang tạo ra sự khác biệt?
 •  images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc Bạn đã tính đến việc tình nguyện chưa?

   Kênh kết nối 

   Kênh Cảm hứng (Channels of Inspiration) 1-8 kết nối Trung tâm G với Trung tâm Họng thông qua Cổng Biểu hiện (1) và cổng Đóng góp (8). Tôi đóng góp có ý nghĩa cho thế giới thông qua sự thể hiện bản thân độc đáo của mình.

 
 Liner-2a.png
 
 

 

Các tin khác