Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

HUMAN DESIGN

HUMAN DESIGN - CỔNG 52

Nếu bạn cảm thấy bế tắc, hãy dành thời gian ra ngoài và suy ngẫm về những gì bạn thực sự muốn trong cuộc sống. Điều gì mang lại cho bạn niềm vui? Dành thời gian để tìm thấy sự tĩnh lặng bên trong, giải phóng nỗi sợ hãi của bạn, đặt mục tiêu cho những gì bạn muốn và dành thời gian để phát triển.

 

Mặt trời đi vào Cổng 52 vào ngày 25 tháng 6 năm 2023, lúc 12:25 chiều ET.

Đây là cánh cổng của sự tĩnh lặng. Cổng 52 là năng lượng của Cự Giải.

 

CỔNG 52 - TĨNH LẶNG

THE GATE OF THE STILLNESS

 

 

   Tương ứng với quẻ Dịch:

Kinh dịch – Quẻ số 52 – Thuần cấn - HUYỀN HỌC DU KÝ

 

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc Tên nguyên mẫu: The Still Mountain

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc Trong hành động: đợi để hành động cho đến khi thời điểm thích hợp

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc Từ khóa: tĩnh lặng, tập trung, lên xuống, và trôi chảy

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc HDS: Không hành động tạm thời và tự áp đặt vì lợi ích của việc đánh giá. 

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc Chủ đề: Áp lực phải tập trung và tập trung. Trong bối cảnh này, áp lực không hẳn là một vấn đề. Đó thực sự là hành động từ mức độ áp lực phù hợp với bạn. 

 Human Design Gate 52 - The Gate of Stillness | The Key to Yourself

   Từ khóa
      images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Sự tĩnh lặng
      images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Thiền
      images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Giải phóng nỗi sợ hãi
      images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Đặt ý định
      images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Lười biếng, ngồi không cả ngày
      images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Nhấn mạnh
      images?q=tbn:ANd9GcTfH8WYeRCLHiE3W6oRVwf Kiềm chế

 


   Cổng 45 theo dòng
 

    images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 52.1 tĩnh lặng và suy nghĩ trước khi nói
    images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 52.2 tĩnh lặng và lo lắng
    images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 52.3 tĩnh lặng và điều khiển
    images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 52.4 tĩnh lặng và kỷ luật tự giác
    images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 52.5 tĩnh lặng và lời giải thích

    images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 52.6 tĩnh lặng và yên bình

 

   Cổng 45 theo Dấu hiệu chiêm tinh và cung độ

  •    Gate 52.1 03º52’30” Cancer – 09º30’00” Cancer

    Gate 52.1 03º52’30” Cancer – 04º48’45” Cancer
    Gate 52.2 04º48’45” Cancer – 05º45’00” Cancer
    Gate 52.3 05º45’00” Cancer – 06º41’15” Cancer
    Gate 52.4 06º41’15” Cancer – 07º37’30” Cancer
    Gate 52.5 07º37’30” Cancer – 08º33’45” Cancer
    Gate 52.6 08º33’45” Cancer – 09º30’00” Cancer

 

  unnamed5-23.png

  

   Trong khi mặt trời chuyển tiếp qua cổng 52 (Gene Key 52), chúng ta có khả năng cảm thấy bồn chồn hoặc bế tắc. Chấp nhận mọi nỗi sợ hãi mà bạn có, kiên nhẫn và tin tưởng rằng cuộc sống luôn thay đổi. Nếu bạn cảm thấy bế tắc, hãy dành thời gian ra ngoài và suy ngẫm về những gì bạn thực sự muốn trong cuộc sống. Điều gì mang lại cho bạn niềm vui? Dành thời gian để tìm thấy sự tĩnh lặng bên trong, giải phóng nỗi sợ hãi của bạn, đặt mục tiêu cho những gì bạn muốn và dành thời gian để phát triển.

 

Hermann Hesse quote: Within you there is a stillness and sanctuary to which you can retreat...

Trong bạn có một sự tĩnh lặng và tôn nghiêm mà bạn có thể rút lui bất cứ lúc nào và là chính mình
Hermann Hesse

 

  Hãy tự hỏi mình 

 

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Twitter có thực sự cần bạn tham gia vào bất kỳ chủ đề nào trước khi bạn có cơ hội gắn kết Lâu Dài

không?

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Bạn là người có thể dừng lại và nắm bắt tình huống hay bạn hành động ngay lập tức?

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Bạn có thói quen liên tục gấp gáp vội vàng hay bạn luôn lập kế hoạch trước năm bước?

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Bạn có thiền không? Tại sao có? Tại sao không? Ổn chứ?

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Bạn thường là một người quan sát hay trong số đó?

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Bạn luôn vận động cơ thể? Bạn có cảm thấy khó khăn khi di chuyển không?

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Bạn có hay bị nằm ỳ mà không thể hành động không? Tại sao?

 

 

   Sự hợp tác của Cổng 52 với Cổng 9

 

   Kênh Tập Trung (9-52) kết nối cổng 52 ở trung tâm Năng Lượng Gốc và cổng 9 ở trung tâm Năng Lượng Nguồn Sinh Lực. Cổng 52 nhìn vào Cổng 9 để biết nên tập trung vào hoạt động và sở thích nào. Cổng 9 nhìn vào Cổng 52 để tìm sự tĩnh lặng và tập trung cần thiết để theo đuổi những sở thích và hoạt động phù hợp.

 
 
Liner-2a.png 
 
 

 

Các tin khác