Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

HUMAN DESIGN

HỢP LÝ HÓA - 24

Trong thời gian khi Cổng 24 đi qua, chúng ta có thể nhận thấy mình đã cảm thấy thoải mái ở đâu? hay vẫn quyết định tiếp tục mắc kẹt trong những tình huống cũ không còn phục vụ chúng ta nữa. Đây là một tuần rất hữu ích để bạn dành chút thời gian nghỉ ngơi và cho phép bản thân thiền định. Với năng lượng này, có thể có những ý thức và nhận thức tuyệt vời giúp bạn tiến về phía trước. Hãy tìm sự im lặng bên trong và bạn có thể thực hiện những bước nhảy vọt.

 

Mặt trời đi vào Cổng 24 thiết kế con người từ ngày 28/4/2024 đến 03/5/2024.

Đây là cánh cổng Hợp Lý Hóa. Cổng 24 thuộc năng lượng của Kim Ngưu.

  Trong khi Cổng thiết kế con người 24 (Gene Key 24) đang chuyển tiếp, hãy tự hỏi mình, bạn có thấy những khuôn mẫu hoặc vấn đề lặp đi lặp lại trong cuộc sống của mình không? và bạn đã sẵn sàng thay đổi chưa? Trong thời gian này, chúng ta có thể thấy mình có đầu óc bị hạn hẹp hoặc có tư duy hạn chế. Với khả năng biểu đạt cao, chúng ta có thể độc đáo và suy nghĩ sáng tạo. Trong thời gian khi Cổng 24 đi qua, chúng ta có thể nhận thấy mình đã cảm thấy thoải mái ở đâu? hay vẫn quyết định tiếp tục mắc kẹt trong những tình huống cũ không còn phục vụ chúng ta nữa.

  Đây là một tuần rất hữu ích để bạn dành chút thời gian nghỉ ngơi và cho phép bản thân thiền định. Với năng lượng này, có thể có những ý thức và nhận thức tuyệt vời giúp bạn tiến về phía trước. Hãy tìm sự im lặng bên trong và bạn có thể thực hiện những bước nhảy vọt.

CỔNG 24

HỢP LÝ HÓA

Liner-2a.png

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Quẻ dịch tương ứng:

image-20240426224836-1.png

Địa Lôi Phục

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Tên Cổng Chính Thức: Hợp Lý Hóa (The Gate of Rationalization).

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Gene Keys: The Inventor
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Trong hành động: tạo ra sự biến đổi thông qua sự im lặng
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Từ khóa: im lặng, lý trí sáng suốt và đổi mới tinh thần
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  HDS: Quá trình chuyển đổi và đổi mới tự nhiên và tự phát. 
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Chủ đề cốt lõi: Sợ sự thiếu hiểu biết.

Human Design Gate 24 - Gene Key 24 - Rationalization - Vickie Dickson

  Những người có Cổng Hợp lý hóa 24 liên tục quay trở lại với những câu hỏi thần bí giống nhau trong nỗ lực tìm hiểu chúng và tìm ra giải pháp cũng như ứng dụng thực tế cho chúng. Họ cố gắng hiểu được dòng ý thức mà họ nhận được từ Cổng thứ 61, mong muốn tìm ra ý nghĩa thực tiễn trong những bí ẩn của Hữu thể, và tâm trí của họ định kỳ suy ngẫm về điều này. Họ chọn những câu trả lời thiết thực nhất để có thể truyền cảm hứng cho người khác. Khi các câu trả lời đã chín muồi, có thể ứng dụng, chúng sẽ có tiềm năng lớn để ảnh hưởng đến người khác. 

Human Design Calendar – April 2024

  Ở phía “tích cực” của quang phổ, Cổng Thiết kế Con người 24 là năng lượng để hợp lý hóa một cách khôn ngoan và giữ im lặng khi cần thiết. Cổng 24 tin rằng sự im lặng thực sự là vàng và việc dừng lại là điều thiêng liêng. Nó có thể mang lại nguồn cảm hứng và sự biến đổi bằng cách làm chủ khoảng dừng tinh tế giữa cho và nhận. 

  Ở đầu “tiêu cực” của quang phổ, Cổng thiết kế con người 24 là năng lượng để tránh sự im lặng bằng cách đệm hoặc lấp đầy nó bằng những tiếng ồn không cần thiết. Họ tự trách mình hoặc xấu hổ vì phải xem đi xem lại các ý tưởng trước khi quyết định, và đấu tranh để tìm sự cân bằng giữa cho và nhận. 

Story pin image

Liner-2a.png

   Từ khóa Cổng 24  
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Vấn đề lặp đi lặp lại
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Nghiện
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Vùng thoải mái
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Tự giới hạn
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cách suy nghĩ mới
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Sự phát minh
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Lo lắng
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Hiện thực hóa
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Nhận thức
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Đầu óc hẹp hòi
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Tham công tiếc việc
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Bước nhảy vọt Lượng tử
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Nhà tư tưởng gốc
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Im lặng


   Cổng 24 theo dòng   
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 24.1 hợp lý hóa và tội lỗi thiếu sót
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 24.2 hợp lý hóa và công nhận
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 24.3 hợp lý hóa và con nghiện
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 24.4 hợp lý hóa và ẩn sĩ
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 24.5 hợp lý hóa và xưng tội
   images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 24.6 hợp lý hóa và món quà ngựa

 

   Cổng 24 theo cung độ và chiêm tinh   
     Gate 24 07º37’30” Taurus – 13º15’00” Taurus
      Cổng 24.1 07°37’30” Kim Ngưu – 08°33’45” Kim Ngưu
      Cổng 24.2 08°33’45” Kim Ngưu – 09°30’00” Kim Ngưu
      Cổng 24.3 09°30’00” Kim Ngưu – 10°26’15” Kim Ngưu
      Cổng 24.4 10°26’15” Kim Ngưu – 11°22’30” Kim Ngưu
      Cổng 24.5 11°22’30” Kim Ngưu – 12°18’45” Kim Ngưu
      Cổng 24.6 12°18’45” Kim Ngưu – 13°15’00” Kim Ngưu

 

Liner-2a.png

 

   64 CỔNG TRONG HỆ THỐNG THIẾT KẾ CON NGƯỜI   

 

Liner-2a.png

Story pin image

Gene Keys 24: Nhà Phát Minh (Inventor)

Liner-2a.png

 

 

Các tin khác