Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

HUMAN DESIGN

HOÀN THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN - 42

Trong khi Mặt Trời đang di chuyển qua Cổng Thiết kế Con người 42 (Gene Key 42), hãy tin tưởng rằng ước mơ của bạn là chìa khóa dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn. Đây là thời điểm của sự thay đổi, kết thúc và khởi đầu. Một số thứ có thể kết thúc và một cái gì đó mới có thể bắt đầu. Bạn đã sẵn sàng hoàn thành điều (dự án) mà bạn đã thực hiện trước đó để có thể bắt đầu những điều mới chưa? hoặc bạn đã sẵn sàng để bắt đầu những điều mới không? Hãy buông bỏ những kỳ vọng, nỗi sợ hãi và tách rời khỏi kết quả đã có. Trong thời gian này, chúng ta có khả năng bị mắc kẹt trong những khuôn mẫu cũ không còn hiệu quả, hãy đón nhận sự thay đổi và làm mới lại chính mình. Hãy tự hỏi mình, bạn muốn hoàn thành điều gì và bạn sẵn sàng bắt đầu điều gì tiếp theo.

 

Mặt trời đi vào Cổng 42 thiết kế con người từ ngày 11/4/2024 đến 16/4/2024.

Đây là cánh cổng của Sự Phát Triển (Growth). Cổng 42 thuộc năng lượng của - Bạch Dương.

 

  Trong khi Mặt Trời đang di chuyển qua Cổng Thiết kế Con người 42 (Gene Key 42), hãy tin tưởng rằng ước mơ của bạn là chìa khóa dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn. Đây là thời điểm của sự thay đổi, kết thúc và khởi đầu. Một số thứ có thể kết thúc và một cái gì đó mới có thể bắt đầu. Bạn đã sẵn sàng hoàn thành điều (dự án) mà bạn đã thực hiện trước đó để có thể bắt đầu những điều mới chưa? hoặc bạn đã sẵn sàng để bắt đầu những điều mới không? Hãy buông bỏ những kỳ vọng, nỗi sợ hãi và tách rời khỏi kết quả đã có. Trong thời gian này, chúng ta có khả năng bị mắc kẹt trong những khuôn mẫu cũ không còn hiệu quả, hãy đón nhận sự thay đổi và làm mới lại chính mình. Hãy tự hỏi mình, bạn muốn hoàn thành điều gì và bạn sẵn sàng bắt đầu điều gì tiếp theo.

Story pin image

 

CỔNG 42

TĂNG TRƯỞNG

 

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Quẻ dịch tương ứng:

Quẻ Dịch Số 42 | Tra Cứu Luận Giải Ý Nghĩa 64 Quẻ Kinh Dịch

Phong Lôi Ích

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Tên cổng chính thức: Tăng trưởng
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Trong hành động: hoàn thành mọi việc và phát triển cho tiến trình tiếp theo
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Từ khóa: ăn mừng, khép lại vòng lặp và nhìn thấu mọi chuyện
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  HDS: Việc mở rộng các nguồn lực nhằm tối đa hóa sự phát triển toàn bộ tiềm năng. 
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Chủ đề cốt lõi: Kết thúc chu kỳ.

 

  Người có Cổng 42 luôn có áp lực phải hoàn thành những gì họ đã bắt đầu, động viên người khác và thông qua đó để đạt được sự tăng trưởng, phát triển và trí tuệ.
  Năng lượng để hoàn thành các trải nghiệm và công việc kinh doanh đã bắt đầu, mang quá trình đến kết quả. Trong cánh cổng này tồn tại sự khôn ngoan rằng bước tiếp theo chỉ có thể được thực hiện sau khi hoàn thành bước trước. Và giá trị chính và bài học của trải nghiệm sẽ được bộc lộ sau khi hoàn thành. 

Human Design Calendar – April 2024

  Ở phía “tích cực” của quang phổ, Cổng 42 là năng lượng để nhìn thấu mọi việc đến cùng và tôn vinh những thành tựu. Cổng 42 tin rằng tương lai tươi sáng với nhiều khả năng và lấy niềm tin đó làm động lực để phát huy hết tiềm năng của các dự án, ước mơ và mục tiêu. 

  Ở phía bên kia của quang phổ, Cổng 42 là năng lượng dành cho sự gắn bó không lành mạnh, lặp đi lặp lại những khuôn mẫu giống nhau và cố gắng kiểm soát cách mọi thứ kết thúc thông qua sự nổi loạn hoặc tự phá hoại (đặc biệt là trong các mối quan hệ hoặc trong kinh doanh).

 

 

Liner-2a.png

   64 CỔNG TRONG HỆ THỐNG THIẾT KẾ CON NGƯỜI    

What is Human Design? - Your Human Design

 

   Từ khóa Cổng 42
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Hoàn thiện mọi thứ
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Hãy buông bỏ những kỳ vọng
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Niềm tin vào cuộc sống
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Không có khả năng theo đuổi
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Tách rời khỏi kết quả
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Kết thúc và khởi đầu
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Thay đổi
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Bị mắc kẹt trong các mẫu không hoạt động


   Cổng 42 chi tiết theo Dòng
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 42.1: kết thúc và đa dạng hóa
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 42.2: kết thúc và nhận dạng
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 42.3: kết thúc và thử nghiệm và sai sót
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 42.4: kết thúc và người trung gian.
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 42.5: kết thúc và tự hiện thực hóa
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 42.6: kết thúc và nuôi dưỡng

13fffb2d03809ede67c32ee3f9362e6a.jpg

Linh vật ngày sinh: Vẹt (Parrot)

 

   Cổng thiết kế con người 42 Dấu hiệu và cấp độ chiêm tinh
      Cổng 42 20°45’00” Bạch Dương – 26°22’30” Bạch Dương
       Cổng 42.1 20°45’00” Bạch Dương – 21°41’15” Bạch Dương
       Cổng 42.2 21°41’15” Bạch Dương – 22°37’30” Bạch Dương
       Cổng 42.3 22°37’30” Bạch Dương – 23°33’45” Bạch Dương
       Cổng 42.4 23°33’45” Bạch Dương – 24°30’00” Bạch Dương
       Cổng 42.5 24°30’00” Bạch Dương – 25°26’15” Bạch Dương
       Cổng 42.6 25°26’15” Bạch Dương – 26°22’30” Bạch Dương

Liner-2a.png

 

 

Rumi quote: Yesterday I was clever, so I wanted to change the...

“Hôm qua tôi thông minh nên tôi muốn thay đổi thế giới.

Hôm nay tôi khôn ngoan nên tôi đang thay đổi chính mình.”

Rumi

Liner-2a.png

 

Umoment (@UmomentCo) / X

“Thỉnh thoảng, thật tốt khi tạm dừng việc theo đuổi hạnh phúc và chỉ cần hạnh phúc.”

- Guillaume Apollinaire

Liner-2a.png

 

Stephanie Perkins quote: The more you know who you are, and what you...

“Bạn càng biết rõ mình là ai và mình muốn gì thì bạn càng ít để mọi thứ khiến mình khó chịu”.

- Stephanie Perkins

Liner-2a.png

 

Is this the day that you will step outside of your comfort zone and grow?  #TodayMatters | Appreciate what you have, Personal growth quotes, The  outsiders

 

“Chỉ sau khi bạn bước ra ngoài vùng an toàn của mình, bạn mới bắt đầu thay đổi, trưởng thành và biến đổi.”

- Roy T. Bennett

Liner-2a.png

 

File:Orange animated right arrow.gifFile:Orange animated right arrow.gifFile:Orange animated right arrow.gifBộ Sách Tìm Hiểu Hệ Thống Thiết Kế Con Người (Human Design System)

 

 

Các tin khác