Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

HUMAN DESIGN

CHĂM SÓC - 27

Trong khi Mặt trời di chuyển qua Cổng 27, bạn nên tự hỏi, bạn có đang cho đi từ trái tim mình không? Bạn có khép mình lại vì cảm thấy lòng tốt của mình bị lợi dụng không? Điều này có khiến bạn trở nên ích kỷ hơn không? Hãy nên làm điều gì đó trong tuần này một cách hào phóng và cho đi từ trái tim mình. Và bạn cũng nên làm điều gì đó chỉ dành cho bạn. Một số người có thể nói điều này là ích kỷ, nhưng điều quan trọng là phải yêu bản thân mình. Nếu bạn cho đi và cho người khác chứ không phải cho chính mình, bạn có thể làm cạn kiệt năng lượng của chính mình. Điều quan trọng là phải nuôi dưỡng bản thân. Hãy tự thưởng cho mình và người thân một bữa ăn ngon, chiều chuộng bản thân. Hãy cho những người bạn yêu thương thấy rằng bạn đáng được quan tâm.

 

Mặt trời đi vào Cổng 27 thiết kế con người từ ngày 22/4/2024 đến 27/4/2024.

Đây là cánh cổng của Sự Chăm Sóc (Caring). Cổng 27 thuộc năng lượng của - Kim Ngưu.

 

Trong khi Mặt trời di chuyển qua Cổng 27 (Gene Key 27), bạn nên tự hỏi, bạn có đang cho đi từ trái tim mình không? Bạn có khép mình lại vì cảm thấy lòng tốt của mình bị lợi dụng không? Điều này có khiến bạn trở nên ích kỷ hơn không? Hãy nên làm điều gì đó trong tuần này một cách hào phóng và cho đi từ trái tim mình. Và bạn cũng nên làm điều gì đó chỉ dành cho bạn. Một số người có thể nói điều này là ích kỷ, nhưng điều quan trọng là phải yêu bản thân mình. Nếu bạn cho đi và cho người khác chứ không phải cho chính mình, bạn có thể làm cạn kiệt năng lượng của chính mình. Điều quan trọng là phải nuôi dưỡng bản thân. Hãy tự thưởng cho mình và người thân một bữa ăn ngon, chiều chuộng bản thân. Hãy cho những người bạn yêu thương thấy rằng bạn được quan tâm. Đôi khi ích kỷ một chút cũng không sao. Sống ích kỷ thường bị coi là một điều xấu, nhưng bạn là người duy nhất sống cuộc sống của mình. Hãy yêu bản thân mình nhưng hãy luôn nhớ đến những người bạn yêu thương và sự hào phóng của họ. Năng lượng này có thể rất tính toán. Đây có thể là thời điểm tuyệt vời để tính toán bước đi tốt nhất tiếp theo của bạn.

Liner-2a.png

 

CỔNG 27

  CHĂM SÓC  

 

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Quẻ dịch tương ứng:

image-20240417230555-1.png

Sơn Lôi Di

 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Tên cổng chính thức: Chăm sóc (The Gate of Caring)
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Hành động: chăm sóc người khác khỏi tình trạng dư thừa
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Từ khóa: tinh thần tự chịu trách nhiệm triệt để, chăm sóc, nuôi dưỡng
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  HDS: Việc nâng cao chất lượng và bản chất của mọi hoạt động thông qua việc quan tâm. 
 images?q=tbn:ANd9GcRp-HPIRKdaWznWOvyRlAc  Chủ đề cốt lõi: Nuôi dưỡng và bảo vệ để sinh tồn. 

 

  Những người có Cổng Chăm sóc 27 được sinh ra để bảo vệ, giúp đỡ và hỗ trợ bản thân và những người khác. Họ có được sự hài lòng từ các hoạt động cho phép họ chăm sóc bản thân và người khác.

  Điều quan trọng là những người này phải học cách chăm sóc bản thân và người khác. Trong khả năng của mình, họ được thúc đẩy bởi sức mạnh của lòng trắc ẩn đối với những người cần được hỗ trợ và chăm sóc. Họ thậm chí có thể hy sinh bản thân, hạnh phúc của mình vì lợi ích của người khác. Trên thực tế, khi không chăm sóc bản thân tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cơ hội hỗ trợ thực sự của họ. Chăm sóc bản thân là nền tảng của Chăm sóc. Với Cổng 27, điều quan trọng là phải chăm sóc bản thân trước tiên, nếu không việc quan tâm đến người khác sẽ không mang lại lợi ích gì thực sự.

Human Design Calendar – April 2024

  Ở phía “tích cực” của quang phổ, Cổng Thiết kế Con người 27 là năng lượng để tìm kiếm sự cân bằng giữa việc tự chăm sóc bản thân và chăm sóc người khác. Cổng 27 chịu trách nhiệm về các giá trị, nhu cầu, niềm tin, suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình để đảm bảo các mối quan hệ lành mạnh. Và qua đó sẽ có nghị lực to lớn để chăm sóc người khác - đặc biệt là người bệnh, người trẻ hoặc người cần giúp đỡ. 

  Ở phía “tiêu cực” của quang phổ, Cổng Thiết kế Con người 27 là năng lượng để nhận trách nhiệm không chính xác về nhu cầu của người khác. Nó hy sinh bản thân và quan tâm đến người khác để cố gắng chứng minh rằng nó xứng đáng được an toàn, được yêu thương và hỗ trợ.

 

Liner-2a.png

 

   64 CỔNG TRONG HỆ THỐNG THIẾT KẾ CON NGƯỜI   

What is Human Design? - Your Human Design

  

  Từ khóa 
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Sự hào phóng
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Sự hy sinh bản thân
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Người phá vỡ quy tắc
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Bị lợi dụng
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Trao đi từ trái tim
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Dinh dưỡng
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Tính toán
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Trong dòng chảy
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Tự cho mình là trung tâm


   Cổng 27 theo dòng  
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 27.1 quan tâm và ích kỷ
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 27.2 chăm sóc và tự lập
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 27.3 quan tâm và tham lam
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 27.4 sự quan tâm và rộng lượng
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 27.5 chăm sóc và thực hiện
  images?q=tbn:ANd9GcTU5RpOXBh4oIKrH7qgKIA Cổng 27.6 sự quan tâm và thận trọng

 

   Cổng 27 theo cung độ và chiêm tinh  
      Gate 27 02º00’00” Taurus – 07º37’30” Taurus
       Cổng 27.1 02°00’00” Kim Ngưu – 02°56’15” Kim Ngưu
       Cổng 27.2 02°56’15” Kim Ngưu – 03°52’30” Kim Ngưu
       Cổng 27.3 03°52’30” Kim Ngưu – 04°48’45” Kim Ngưu
       Cổng 27.4 04°48’45” Kim Ngưu – 05°45’00” Kim Ngưu
       Cổng 27.5 05°45’00” Kim Ngưu – 06°41’15” Kim Ngưu
       Cổng 27.6 06°41’15” Kim Ngưu – 07°37’30” Kim Ngưu

Liner-2a.png

Taking care is one way to show your love. Another way is letting people take good care of you when you need it.

– Fred Rogers
Chăm sóc là một cách để thể hiện tình yêu của bạn . Một cách khác là để mọi người chăm sóc tốt cho bạn khi bạn cần.

– Fred Rogers

Liner-2a.png


Kindness can transform someone’s dark moment with a blaze of light. You’ll never know how much your caring matters. Make a difference.

– Amy Leigh
Lòng tốt có thể biến đổi khoảnh khắc đen tối của ai đó bằng một tia sáng. Bạn sẽ không bao giờ biết sự quan tâm của bạn quan trọng đến mức nào. Hãy tạo nên sự khác biệt.

– Amy Leigh

Liner-2a.png


Developing concern for others, and thinking of them as part of us, brings self-confidence, reduces our sense of suspicion and mistrust, and enables us to develop a calm mind.

– Dalai Lama
Phát triển mối quan tâm đến người khác và coi họ như một phần của chúng ta sẽ mang lại sự tự tin, làm giảm cảm giác nghi ngờ và không tin tưởng, đồng thời giúp chúng ta phát triển tâm trí bình tĩnh.

– Đức Đạt Lai Lạt Ma

Liner-2a.png

 

As you grow older, you will discover that you have two hands, one for helping yourself, the other for helping others. 
– Maya Angelou

Khi lớn lên, bạn sẽ phát hiện ra rằng mình có hai bàn tay, một tay để giúp đỡ chính mình, tay kia để giúp đỡ người khác. 
– Maya Angelou

Liner-2a.png

mother teresa quotes about love - OFF-58% >Free Delivery

“Tôi có thể làm những điều bạn không thể,

bạn có thể làm những điều tôi không thể;

cùng nhau chúng ta có thể làm được những điều tuyệt vời.”

Mother Teresa 

Liner-2a.png

 

764af8cdb2f286668e172d8b47afa9fa.jpg

Linh vật GK 27: Cá Heo (Dolphin)

8a52a6111fa46f5a9d049fca3cbdaef7.jpg

Liner-2a.png

 

Jean Watson: Lý thuyết chăm sóc con người

Jean Watson: Theory of Human Caring - Nurseslabs

  Tiến sĩ Jean Watson, nhà lý luận và học giả điều dưỡng nổi tiếng, đã khám phá 10 Quy trình Caritas, nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc chăm sóc, tự chăm sóc, khoa học chăm sóc, chăm sóc con người và mối quan hệ với bệnh nhân trong chăm sóc sức khỏe. Như Tiến sĩ Watson giải thích, Mười Quy trình Caritas thể hiện một cách tiếp cận mang tính cách mạng trong lĩnh vực điều dưỡng, ưu tiên sự kết nối đích thực giữa con người với nhau và sự quan tâm hơn là sự tách rời lâm sàng lạnh lùng. Bằng cách tập trung vào sự kết nối giữa y tá và bệnh nhân, các Quy trình của Caritas cung cấp một khuôn khổ để cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện, nhân ái, đáp ứng nhu cầu của cả thể xác lẫn tâm hồn. 

 

 

10 tiến trình của Caritas

jean watson caring theory in practice, An Application of Jean Watson's  Theory of Transpersonal Caring Nursing Practice Free Essay Example -  cariocaspelomundo.com

 

1. Ôm lấy (Tử tế)
  Duy trì các giá trị nhân văn, vị tha bằng cách thực hành lòng nhân ái, từ bi và bình đẳng với bản thân và người khác.

Taking Care of Old People Before They Get Sick


2. Truyền cảm hứng ( Niềm tin-Hy vọng )
  Hiện diện chân thành, tạo điều kiện cho hệ thống niềm tin/hy vọng/tin tưởng; tôn vinh thế giới nội tâm, cuộc sống của bản thân/người khác.

Your Own Home In-Home Senior Care – VitalMagOnline.com


3. Niềm tin (vượt lên trên cá nhân)
  Nhạy cảm với bản thân và người khác bằng cách trau dồi các thực hành tâm linh của chính mình; vượt ra ngoài cái tôi tạo ra sự hiện diện của kết nối giữa con người.

An essential guide to group meditation | The Art of Living India


4. Nuôi dưỡng (Mối quan hệ)
  Phát triển và duy trì các mối quan hệ yêu thương, tin tưởng và quan tâm.

How to Help a Loved One Who Won't Take Care of Themself


5. Tha thứ (Tất cả)
  Cho phép thể hiện cảm xúc tích cực và tiêu cực - lắng nghe câu chuyện của người khác một cách chân thực.

Active Listening Tips & Techniques | Training Connection


6. Làm sâu sắc hơn (Bản thân sáng tạo)
  Giải quyết vấn đề - 'tìm kiếm giải pháp' một cách sáng tạo thông qua quá trình quan tâm; sử dụng đầy đủ bản thân và tính nghệ thuật của các thực hành chăm sóc, chữa bệnh thông qua việc sử dụng mọi cách để biết, hiện hữu, làm và trở thành.

13 Ways to Be a More Caring Person - Happier Human


7. Cân bằng (Học tập)
  Tham gia vào việc dạy và học vượt lên trên cái tôi trong bối cảnh mối quan hệ chăm sóc; ở trong hệ quy chiếu của người khác; chuyển sang mô hình huấn luyện để mở rộng sức khỏe/lối sống để đạt đến trạng thái sức khỏe toàn diện.

4 Considerations for Improving Healthcare Training and Delivery | ATD


8. Đồng sáng tạo (môi trường yêu thương)
  Tạo môi trường chữa lành ở mọi cấp độ; hình thành môi trường tinh tế cho sự hiện diện chăm sóc đích thực tràn đầy năng lượng.

Environmental Health Advocate | explorehealthcareers.org


9. Đại Sứ (Nhân loại)
  Tôn trọng giúp đỡ những nhu cầu cơ bản như những hành động thiêng liêng, chạm đến tâm hồn, thể xác và tinh thần của người khác, đồng thời duy trì phẩm giá con người.

Energy & Environment Archives - Maryland Matters


10. Mở rộng (Vô tận)
  Mở ra tâm linh, bí ẩn và những điều chưa biết; cho phép cuộc sống xảy ra những điều kỳ diệu.

Mother Teresa: Everything you need to know - BBC Newsround

 

Các tin khác