Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

HUMAN DESIGN

64 CỔNG TRONG HỆ THỐNG THIẾT KẾ CON NGƯỜI

Những cổng xác định trên Biểu đồ đồ thị cơ thể trong Thiết kế Con người thể hiện những món quà, tài năng, động lực, năng lượng hoặc động lực luôn có sẵn cho chúng ta.

 

Những cánh cổng trong thiết kế con người là gì?

   Những cổng xác định trên Biểu đồ đồ thị cơ thể trong Thiết kế Con người thể hiện những món quà, tài năng, động lực, năng lượng hoặc động lực luôn có sẵn cho chúng ta. Nếu bạn có những cổng không được kích hoạt (không tô màu), điều đó không có nghĩa là bạn không bao giờ có quyền truy cập vào năng lượng đó, nó chỉ có nghĩa là nó không phải là nguồn năng lượng đáng tin cậy hoặc liên tục trong cuộc sống của bạn.

6cef89605a71184ad701086f7a56af89.jpg

   Mọi người đều có khả năng có 26 cổng riêng lẻ được kích hoạt trong biểu đồ bodygraph của họ, tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, bạn có thể thấy rằng mình có các cổng xuất hiện nhiều lần trong hai cột ở hai bên của biểu đồ. Đây là trường hợp thường xảy ra.

   Có 64 Cổng trong một biểu đồ đồ thị và mỗi cổng có một chủ đề liên quan đến 64 quẻ Kinh Dịch. Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về các cổng, hãy tham khảo thêm vào các quẻ Kinh Dịch.

   Và điều đáng chú ý là có NHIỀU lớp ý nghĩa đối với tất cả các khía cạnh của biểu đồ bao gồm cả các cổng.

 

 

Những cánh cổng và các hành tinh

   Ở bên phải và bên trái của biểu đồ Thiết kế con người của chúng ta, mỗi bên có một cột biểu tượng được ghép nối với các con số. Các biểu tượng sẽ đại diện cho các hành tinh khác nhau, và các con số là các cổng xác định của chúng ta.

   Các hành tinh là chi tiết hóa các năng lượng đặc trưng trong biểu đồ Thiết kế con người của chúng ta. Chúng cho ta biết hành tinh nào đã kích hoạt cổng nào (số sau dấu chấm sẽ được trình bày trong một chuyên đề sau).

 Human Design Gate Cheat Sheet

Cổng mặt trời Tính Cách là gì?

   Cổng Mặt trời Tính cách là số trên cùng nằm trong Mặt Tính cách của biểu đồ. Nếu bạn đang xem biểu đồ bodygraph (trong ví dụ ở hình trên), bạn sẽ thấy hai cột ở hai bên. Cột bên phải là thể hiện Tính cách (Pesonality). Con số ở trên cùng là Cổng Mặt trời Tính cách của bạn.  

Quarters and Godheads of the Human Design Mandala — ICONIC Human Design

   Nhiều người nói rằng Cổng Mặt trời Tính cách của bạn là 70% năng lượng của bạn – đó là điều bạn ở đây để làm và chia sẻ với thế giới. Năng lượng của cánh cổng này sẽ được thể hiện trong suốt hành trình cuộc đời bạn và công việc bạn chọn làm.

   Điều đáng chú ý là chúng ta thường xem Cổng Mặt trời Tính cách của mình như một khuyết điểm hay thiếu sót trong tuổi trẻn và sau đó coi đó như một món quà trong cuộc sống.

   Ví dụ: Cổng mặt trời Tính Cách bên tay trái trên biểu đồ (trong ví dụ) là số 3, điều này nói lên tính cách chủ yếu của bạn trong cuộc đời tương ứng với cổng 3: Cổng sắp xếp (The Gate of Ordering).

   Mặt trời cho chúng ta thấy năng lượng cốt lõi của chúng ta, sinh lực của chúng ta. Nó tiết lộ chủ đề của sự hóa thân này của chính chúng ta. Mặt trời có một năng lượng dương mạnh mẽ.

 

   Ra Uru Hu, người khởi xướng Hệ thống thiết kế con người, mô tả giá trị của Hệ Thống Thiết Kế Con Người:

 Ra Uru Hu (Author of Human Design)

    “Học cách xem cơ thể của bạn (như một cỗ xe) vận hành ... và khoảnh khắc bạn có thể thấy cỗ xe cơ thể của chính mình vận hành như thế nào, bạn sẽ bước vào thần thoại, thần thoại có thật, không phải giả tạo và cũng không phải trí tưởng tượng. Bạn thấy đấy, đối với tôi rõ ràng là mỗi con người đều có một bản thể riêng có độc đáo cần được khám phá và thể hiện ở đây. Không phải bằng cách làm bất cứ điều gì, mà bằng cách là chính bạn. Đó là nhiệm vụ chính của chúng ta và bắt đầu với việc bạn chỉ cần hiểu cách bạn vận hành. Đây là bước đầu tiên cho bất kỳ ai ... chỉ cần hiểu cách vận hành cơ bản. Điều gì đang xảy ra trong bạn? và những gì khôngxảy ra? Điều gì là cố định và đáng tin cậy? Và những gì là mở và dễ bị tổn thương? Giọng nói của bạn ở đâu? Sức mạnh của bạn ở đâu? Nhận thức của bạn ở đâu? Món quà lớn nhất là gì bạn có thể nhìn thấy rõ ràng trong ma trận cơ bản mà cơ thể vận hành? Từ đó, bạn có thể bắt đầu thử nghiệm. Đây là điều quan trọng nhất về bản chất của Thiết kế con người; nó ở đây để được thử nghiệm”.

 

   Tất cả chúng ta đều có câu chuyện thiêng liêng riêng có của bản thân với mục đích riêng mà chúng ta được thiết kế để sống. Cùng với những tài năng và khả năng riêng có của bản thân sở hữu mà chúng ta sinh ra để mang đến cho thế giới. Những điều này sẽ mở ra một cách tự nhiên khi chúng ta sống phù hợp với cơ thể của mình.

 

 Cổng

Hệ Thống Thiết Kế Con Người

 Human Design

Tên Nguyên Mẫu

1

Cổng của Thể hiện Bản Thân

 

 

2

Cổng của Nhận Hỗ Trợ

Gate of Reception 

The Receptive Feminine  

3

Cổng của Đổi Mới

The Gate of Ordering

The Gate of Ordering

4

Cổng của Câu Trả Lời

 

 

5

Cổng của Nhịp Điệu Ổn Định

 

 

6

Cổng của Mâu Thuẫn

Gate of Friction 

The Peacemaker 

7

Cổng của Hỗ Trợ Lãnh Đạo

The Gate of of The Role of Self in Interaction

The Wise Shephard 

8

Cổng của Đóng Góp

 Gate of Contribution

The Rebel with a Cause 

9

Cổng của Tập Trung

Gate of Energy for Detail

The Power of the  Infinitesimal

10

Cổng của Tình Yêu Bản Thân

Gate of The Behavior of the Self

Being at Ease

11

Cổng của Ý Tưởng

The Gate of Ideas

The Idea Factory 

12

Cổng của Thận Trọng

Gate of Caution 

The Fine Artist 

13

Cổng của người Lắng Nghe

 The gate of the listener 

 Listening Through Love

14

Cổng của Năng Lực Mạnh Mẽ

 

 

15

Cổng của Nhịp Điệu Cực Đoan

The Gate of Extremes 

The Wild Heart 

16

Cổng của Kỹ Năng

The Gate of Skills 

The Mastery Maven 

17

Cổng của Ý Kiến, Quan Điểm

The Gate of Opinion

The Eye of Grace

18

Cổng của Điều Chỉnh

The Gate  of Correction 

The Wholeness Doctor 

19

Cổng của Mong Muốn

 The Gate of Want

 The Sensitive Soul

20

Cổng của Hiện Tại

 The gate of the Now

The Voice of Alchemy 

21

Cổng của Kiểm Soát

Gate of Hunter/Huntress

A Noble Life

22

Cổng của Duyên Dáng

 

 

23

Cổng của Giải Thích

Gate Of Assimilation 

The Alchemical Wordsmith 

24

Cổng của Hợp Lý Hóa

The Gate of Rationalization

The Gate of Rationalization

25

Cổng của Tình Yêu Tinh Thần

Gate of The Spirit of the Self

Universal Love

26

Cổng của Người Vị Kỷ

The Gate of Egoist

SACRED TRICKSTERS

27

Cổng của Chăm Sóc

The Gate of Caring The Gate of Caring

28

Cổng của Căng Thẳng

Gate of The Game Player  Embracing the Dark Side

29

Cổng của Cam Kết

The Gate of Perseverance  The Faithful Devotee 

30

Cổng của Mong Muốn

   

31

Cổng của Lãnh Đạo Dân Chủ

The Gate of Leading The Natural Leader 

32

Cổng của Liên Tục

The Gate of Conituinity

The Guardian 

33

Cổng của Riêng Tư

 

 

34

Cổng của Sức Mạnh

 

 

35

Cổng của Thay Đổi

Gate of Progress 

The Hungry Heart 

36

Cổng của Biến Động

The Gate of Crisis

Becoming human

37

Cổng của Hòa Điệu

 

 

38

Cổng của Chiến Binh

  The Gate of Fighter

 The Warrior of Light

39

Cổng của Khiêu Khích

  Gate of Provocation 

 The Sacred Provocateur 

40

Cổng của Cô Đơn

 

 

41

Cổng của Tưởng Tượng

 The Gate of Contracting

 The Prime Emanation

42

Cổng của Hoàn Thành

 The Gate of Growth

 Letting Go of Living & Dying

43

Cổng của Suy Nghĩ

 The Gate of Insight

The Listener Within

44

Cổng của Cảnh Báo

 The Gate of Alertness

The Pattern Interrupter

45

Cổng Nắm Quyền

The Gate Of The Gatherer 

The Money Steward 

46

Cổng của Xác Định Bản Thân

 Determination of the Self

The Faithful Devotee 

47

Cổng của Tư Duy Nhận Thức

The Gate of Realizations 

The Gate of epiphanies 

48

Cổng của Chiều Sâu

The Gate Of Depth

Wishdom 

49

Cổng Giữ Nguyên Tắc

Gate of Principles 

 

50

Cổng của  Giá Trị

Gate of Values

 Cosmic Order

51

Cổng của  Cú Sốc

 

 

52

Cổng của Tĩnh Lặng

The Gate of the Stillness 

The Still Mountain 

53

Cổng của Khởi Đầu

The Gate of Beginnings 

The Spark of Alchemy 

54

Cổng của Tham Vọng

The Gate of Ambition

The Prosperity Seeker

55

Cổng của Tinh Thần

 

 

56

Cổng của  Kể Chuyện

The Gate of Stimulation

The Storyteller

57

Cổng của Trực Giác

 

 

58

Cổng của Niềm Vui

 

 

59

Cổng của sự Thân Mật

 

 

60

Cổng của sự Chấp Nhận

 The Gate of Acceptance

  Path of Inspiration

61

Cổng của  Bí Ẩn

 The Gate of Inner Truth

 The Divine Door

62

Cổng của  Chi Tiết

The Gate of  Details

 The Esoteric Translator

63

Cổng của Nghi Ngờ, Phản Biện

 The Gate of Doubt  Reaching the Source

64

Cổng của Hỗn Độn

 The Gate of Confusion

 The Imagination Station

 

Pio Recorder Sound Wave | Sound waves design, Sound waves, Music wavesTham khảo thêm: 

  Tần Số Solfeggio & Các Rung Động Của Tâm

Tần Số Solfeggio & Các Rung Động Của Tâm

  tinhdaucambergamot-p.jpg  

Hương Tinh Dầu Dành Cho Sự Sáng Tạo

  Ý Nghĩa Nobel Y Học 2017 Nhịp Sinh Học

Ý Nghĩa Nobel Y Học 2017 Nhịp Sinh Học

  sachnangluongda2020.jpg

Năng lượng đá trong PHONG THỦY

  sachconduongvang-genkeys-2021.jpg

Chìa Khóa Mã Gen (Gene Keys)

  tuduycuthe-1.jpg  

Làm thế nào để đạt được sự sáng tạo Đột phá?

  Hành Trình Khám phá Bản Thân

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BẢN THÂN

 

 

Các tin khác