Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

TIN PHONG THỦY

CỬU DIỆU TINH QUÂN

  Cửu Tinh Chiếu Mệnh là phương pháp đoán Lưu Niên Cát Hung có trong dân gian từ rất lâu đời mà Manh Phái rất hay dùng. Pháp này án chiếu theo tuổi âm của mệnh chủ chia Nam Nữ để áp Cửu Tinh (9 Sao) để xem năm đó sao nào chiếu mệnh, tức đoán biết năm đó Họa- Phúc ra sao?

 

 

Sao hạn (sao chiếu mệnh) là gì

   Sử Dụng Cửu Tinh Chiếu Mệnh, là đem Nạp Âm Ngũ Hành của năm sinh Mệnh Chủ, kết hợp luận đoán lấy "Sinh Khắc Chế Hóa, Hình Xung Hợp Hại" để phân tích mà nhiều người Việt hiện nay đang tin dùng. Xin trình bày để mọi người cùng tham khảo.

   Sau khi cộng quy số tuổi Mụ của mình lại (Cộng Quy tức lấy các con chữ số của tuổi cộng lại với nhau đến khi thu được 1 số duy nhất.) Ví Dụ: 19 tuổi Mụ thì lấy 1 + 9 = 10 rồi lấy tiếp 1 + 0 = 1 lấy giá trị là 1 rồi tra thứ tự sau:

 

九曜星君值男女命限图

Nam

La Hầu

Thổ Tú

Thủy Diệu

Thái Bạch

Thái Dương

Vân Hớn

Kế Đô

Thái Âm

Mộc Đức

Số dư

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nữ

Kế Đô

Vân Hớn

Mộc Đức

Thái Âm

Thổ Tú

La Hầu

Thái Dương

Thái Bạch

Thủy Diệu

 

   Ngũ hành của từng sao như sau: Sao La Hầu (hành Kim, xấu); Kế Đô (hành Thổ, xấu); Thái Dương (hành Hỏa, tốt); Thái Âm (hành Thủy, tốt); Sao Mộc Đức (hành Mộc, tốt); Vân Hớn (hành Hỏa, xấu); Thổ Tú (hành Thổ, xấu); Thái Bạch (hành Kim, xấu); Thủy Diệu (hành Thủy, tốt).

   Cửu Tinh Đoán Quyết lưu truyền trong dân gian rất nhiều, có phần phức tạp và vụn vặt, có chỗ khó lý giải. Ở đây căn cứ theo các dự đoán của Trần Liệt Tiên Sinh viết trong cuốn tài liệu "Dạy Bạn Một Chiêu" có phần cô đọng súc tích dễ nhớ để mọi người tham khảo tự luận giải:

 BreakLine-1.png

 1. Download Free Yin-Yang Tattoos Png ICON favicon | FreePNGImg Thái Dương Tinh Chiếu Mệnh: (Cát Tinh, Thịnh Vận. Vạn Sự Cát, đề phòng mùa đông có mất mát hoặc không thuận)

日宫太阳帝子星君

  Hành Niên Là Thái Dương, người nam tất cát tường. Thêm người lại tiến khẩu, suốt năm được an khang. Khắc mệnh tất không tốt, mọi sự nên thương lượng. Nữ mệnh gặp thái dương, khắc mệnh tất tai ương. Được đắc lợi tháng 6 và tháng 10 (ÂL)

BreakLine-1.png

 1. Download Free Yin-Yang Tattoos Png ICON favicon | FreePNGImg Thái Âm Tinh Chiếu Mệnh: (Cát Tinh Tiến Vận. Biết tiến biết lùi, tất sẽ thành công)
 2. 11ThaiAm.gif
 3. 月宫太阴皇后星君

   Niên Hành Thái Âm Tinh, Mọi Sự Đều Toại Ý. Nam Nữ Đều Tốt Cả, Mọi Sự Quý Nhân Phù.

Khắc mệnh không là tốt, nữ mệnh càng nên lo. Sinh thân vượng vận khí, danh lợi đều thu về. Vào tháng Chín tốt, tháng Mười Một dễ bị tai họa.

BreakLine-1.png

 1. Download Free Yin-Yang Tattoos Png ICON favicon | FreePNGImg La Hầu Tinh Chiếu Mệnh (Khẩu Thiệt Tinh): Hung Tinh, Tiềm Vận. Mọi sự cẩn thận, tùy thời mà hành động, phòng tranh cãi bệnh hoạn

天 宫 神 首 罗 侯 星 君

Hành Niên Là La Hầu, Sự Sự Đều U Sầu. Nam Gặp Ắt Có Họa, Nữ Gặp Cũng Nên Lo. Tranh cãi kiện tụng lắm, tai ách không hề ngơi. Bình thường nhiều lo nghĩ, khắc mệnh càng tai ương. Có thể bị tai nạn tháng 1 và tháng 7 (ÂL).

BreakLine-1.png

 1. Download Free Yin-Yang Tattoos Png ICON favicon | FreePNGImg Kế Đô Tinh Chiếu Mệnh (Hung Tinh, Tử Vận. Nên thủ không nên động, phòng sẵn gặp tổn thương tai họa, bệnh tật)
 2. 天尾官分计都星君

Hành niên kế đô tinh, mọi sự đều âu sầu. Nan gặp đã là sợ, cẩn thận họa đến đầu. Tranh cãi miệng lưỡi nhiều, độc mộc khó đi thuyền. Nữ gặp càng đáng sợ, khắc mệnh họa vô cùng. Có chuyện buồn phiền tháng 3 và tháng 9 (ÂL).

BreakLine-1.png

 1. Download Free Yin-Yang Tattoos Png ICON favicon | FreePNGImg Mộc Tinh Chiếu Mệnh (Mộc Đức Tinh Quân): Cát Tinh, Cát Vận. Mọi sự đừng vội, việc tốt tự thành)

东方甲乙木德星君

Hành niên là mộc tinh, cả năm được yên ninh. Gia trạch nhiều tốt lành, hòa thuận lại xương minh. Khắc mệnh tất không tốt, ánh dao trào đổ máu. Nữ mệnh nếu phạm kỵ, bị khắc sự khó thành. Được phúc đến vào tầm tháng 10 và tháng 12 (ÂL).

BreakLine-1.png

 1. Download Free Yin-Yang Tattoos Png ICON favicon | FreePNGImg Thủy Tinh Chiếu Mệnh (Thủy Diệu Tinh Quân): Cát Tinh, Hỷ Vận. Phòng sắc tình miệng lưỡi, vui quá hóa buồn)

北 方 任 癸 水 德 星 君

BreakLine-1.png

  Hành niên là Thủy Tinh sẽ có nhiều niềm vui, tài lộc may mắn trong cuộc sống, công việc làm ăn buôn bán có nhiều thuận lợi. Người mạng Kim và Mộc hợp với hạn sao này, riêng người mạng Hỏa thì hơi bị khắc kỵ. Kị vào tháng 4, tháng 8 âm lịch.

 1. Download Free Yin-Yang Tattoos Png ICON favicon | FreePNGImg Kim Tinh Chiếu Mệnh (Thái Bạch Kim Tinh): Hung tinh, sinh vận. Mặt trăng sáng bị che mất, mưu việc đều khó thành.)
 2. 西方庚辛金德星君暮途穷

  Hành Niên Là Kim Tinh, tai họa dễ phạm phải. Nam gặp càng lo lắng, nữ gặp khổ long đong. Sinh thân thì là tốt, bị khắc họa chẳng nhẹ. Có huyết hiếu phục sự, cũng khó tránh can qua. Có thể bị hao tài tán tận vào tháng 5.

BreakLine-1.png

 1. Download Free Yin-Yang Tattoos Png ICON favicon | FreePNGImg Thổ Tinh Chiếu Mệnh (Thổ Tú Tinh Quân). Sao Trung Tính, Khai Vận)

中央戊己土德星君

  Niên hành trị thổ tinh, cẩn thận keo quan tai. Ra vào đều không tốt, nên đề phòng tiểu nhân hãm hại. Cẩn thận nhất đầu năm, đến thu họa chẳng đến. Bị khắc phiền não nhiều, sinh thân tất nghỉ ngơi.  Chú ý cẩn thận vào tháng 4 và tháng  8 (ÂL).     

BreakLine-1.png

 1. Download Free Yin-Yang Tattoos Png ICON favicon | FreePNGImg Hỏa Tinh Chiếu Mệnh (Vân Hán Tinh Quân): Hỏa Tinh, Hưu Vận. Tiến thoái đều khó, không thể ép làm.)
 2. 南方丙丁火德星君

   Hành Niên Là Hỏa Tinh, Ngạc Vận Tâm sinh kinh. Người Nữ nhiều tai nạn, người nam khó tránh án đòn.

Bệnh tật liền thân mình, trong nhà âm Ỷ khóc. Sinh thân tránh được tai, thụ khắc nạn không nhỏ. Dễ bị khẩu thiệt tháng 2 và tháng 8 (ÂL).

BreakLine-1.png

 Cửu Diệu Tinh Quân

   Khi bàn đến Sao này hay Sao kia có ảnh hưởng đến vận mệnh con người, thực chất là nói đến ảnh hưởng của năng lượng Thiên Khí đến con người với các đặc trưng khác nhau về  Âm Dương/ Ngũ Hành. Trong mỗi con người có Tâm tàng Khí, Khí của Trời Đất và Khí của Tâm Người có sự giao thoa cảm ứng, từ đó hình thành nên vận trình cuộc đời ... Cúng Sao thực chất là dùng Tâm cảm ứng với Khí Trời Đất, dùng Tâm kính trọng, Tâm thiện lương để tăng cường khí tốt hoặc hóa giải khí xấu chính là "Đồng Khí Tương Cầu".

    Khi Khí ở Tâm mình là Thiện, thì Khí ở Đất Trời cũng sẽ chuyển Thiện.

 

BreakLine-1.png

 

8/3/23

Các tin khác