Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

Mặt Dây quẻ Tấn - Bạc 999.9 - B03

Mặt Dây quẻ Tấn - Bạc 999.9

B03

liên hệ

Đặt mua

 

 

                           Quẻ Hỏa Địa Tấn                       

GIF dollar - animated GIF on GIFER   Quẻ Hỏa Địa Tấn còn gọi là quẻ Tấn (晉), là quẻ thứ 35 trong Kinh Dịch.

Nội quái là ☷ (坤) Khôn hay Đất (地).

Ngoại quái là (離) Ly hay Hỏa (火).


Giải nghĩa:
 Tiến dã. Hiển hiện. Đi hoặc tới, tiến tới gần, theo mực thường, lửa đã hiện trên đất, trưng bày. Long kiến trình tường chi tượng: tượng rồng hiện điềm lành.

Quẻ này có tượng mặt trời (ly) lên khỏi mặt đất (Khôn), càng lên cao càng sáng, tiến mạnh.


 Quẻ trợ mệnh cho người có Dụng Thần Bát Tự là Hỏa/ Thổ  

 

Kích thước: 3,6cm x 1,8cm x 0,15cm

   Giá: 1350k

 

*********************

 

Tham khảo thêm 

Vui lòng nhấn vào hình để xem tin