Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

Mặt Dây Chuyền - Bạc

Mặt Dây Chuyền - Bạc

liên hệ

Đặt mua


Quẻ dịch trợ mệnh theo dụng thần Bát Tự
(quẻ dịch mang theo người )
 
Tham khảo:

1  - Dụng thần là Thổ-Kim: sử dụng quẻ Địa Thiên Thái; quẻ Địa Trạch Lâm
2  - Dụng thần là Thổ - Kim: sử dụng quẻ Trạch Sơn Hàm (chủ về tình yêu) (31) 
3  - Dụng thần là Thủy-Mộc: sử dụng quẻ Thủy Phong Tỉnh (48)
4  - Dụng thần là  Mộc :       sử dụng quẻ Phong Lôi Ích (42)
5  - Dụng thần là Kim -Thủy: sử dụng quẻ Thủy Thiên Nhu
6  - Dụng thần là Kim -Thủy: sử dụng quẻ Thủy Trạch Tiết (thân vượng)(60)
7  - Dụng thần là Mộc -Hỏa: sử dụng quẻ Hỏa Phong Đỉnh (50); 
8  - Dụng thần là Mộc -Hỏa: sử dụng quẻ Lôi Hỏa Phong

9  - Dụng thần là Thổ :        sử dụng quẻ Địa Sơn Khiêm
10- Dụng Thần là Hỏa -Thổ: sử dụng quẻ Hỏa Địa Tấn .


Chất liệu: Bạc nguyên chất 999.
Nội dung: quẻ dịch trợ mệnh
Kích thước: 3.6cm x 1.8cm x 0.15

Giá: 1.400k