Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

HUMAN DESIGN

9 Trung Tâm Năng Lượng

Có 9 trung tâm năng lượng trong Hệ Thống Thiết Kế Con Người, mỗi loại thể hiện bằng một hình dạng riêng và đại diện cho một hệ thống luân xa hoặc bộ phận cơ thể khác nhau. Đây là những trung tâm trong cơ thể có thể nhận và chuyển hóa năng lượng.

 

  • 9 Trung Tâm Năng Lượng
  • (The nine centers)

 

vie-bodygraph9centers.jpg 

 

  • 1 - Trung tâm Nguồn Cảm Hứng (The Head Center)

 

   Trung tâm Đầu là áp lực để suy nghĩ, đây là một trong hai trung tâm áp lực (trung tâm kia là trung tâm Gốc). Nó là nhiên liệu để suy nghĩ về các thắc mắc, nghi ngờ và bối rối. Khi trung tâm Đầu được xác định, bạn có khả năng truyền cảm hứng, bạn có thể đưa thông tin quan điểm của bạn vào thế giới.  

  • 2 - Trung tâm Nhận Thức Tinh Thần (The Ajnar Center)

  Trung tâm Nhận Thức là cách bạn nghĩ. Khi trung tâm Nhận Thức được xác định là một cách cố định và đáng tin cậy khi bạn đề cập đến một vấn đề nào đó.

 3 - Trung tâm Biểu Hiện (The Throat Center)

   Trung tâm Họng thể hiện về giao tiếp. Họng là điểm mà tất cả các trung tâm năng lượng trong cơ thể đang di chuyển để tìm biểu hiện. Chính nhờ trung tâm này mà diễn ra các biểu hiện, hóa thân hay, biến hóa. Khi trung tâm Họng được xác định thì bạn  sẽ nói theo một cách cố định với một biểu hiện nhất quán từ bất kỳ trung tâm năng lượng nào mà nó được kết nối.

  • 4 - Trung Tâm Nhân Dạng (The G Center)

 

   Trung tâm Nhân Dạng là bản sắc của bản thân. Trung tâm này là thể hiện về tình yêu, hành vi và định hướng. Nếu trung tâm Nhân Dạng được xác định, sẽ đại diện cho một cái tôi cố định, hành xử và thể hiện tình yêu một cách nhất quán, và hành xử theo một quỹ đạo cố định trong cuộc sống. Đó là một biểu hiện đáng tin cậy của cái tôi.

  • 5 - Trung tâm Bản Ngã/ Ý Chí (The Heart Center)

 

   Trung tâm Bản Ngã (cái tôi - Ego) là nói về sức mạnh ý chí, đây là nơi ý chí muốn làm một việc gì đó hay không? được thể hiện như một dạng năng lượng. Nếu trung tâm Bản Ngã được xác định, bạn có thể đưa ra các cam kết và lời hứa có lợi cho bạn. Nó có thể tạo cảm giác bướng bỉnh và thường tự đề cao, đặc biệt là với những người không có ý chí kiên định.

  • 6 - Trung Tâm Cảm Xúc (Solar Plexus Center)

 

   Trung tâm Đám rối mặt trời thể hiện về cảm xúc. Trung tâm Cảm Xúc được định nghĩa là nguồn năng lượng cảm xúc, chúng hoạt động theo dạng sóng sóng từ hy vọng đến đau đớn và ngược lại.

 

  • 7 - Trung Tâm Trực Giác ( The Splenic Center)

 

 Trung tâm Trực Giác là cảm nhận về sự sống còn về sự nhận thức lâu đời nhất và nguyên thủy nhất của chúng ta. Trực Giác cũng hoàn toàn tồn tại, và hoạt động trong thời điểm hiện tại. Dựa trên bản năng, nó là thứ thường được gọi là trực giác. Sự nhận biết cơ thể này chạy qua hệ thống bạch huyết, giống như những chiếc lưỡi, mũi hay tai nhỏ bao phủ toàn bộ cơ thể của bạn. Khi trung tâm Trực Giác được xác định, bạn có một giác quan nhất định vể cảm giác khỏe mạnh và có thể biết ngay lập tức phải hành động như thế nào để tồn tại và khỏe mạnh.

  • 8 - Trung Tâm Nguồn Sinh Lực  (Sacral Center)

 

  Trung tâm Nguồn Sinh Lực là năng lượng sinh sản, duy trì sự sống. Trung tâm Nguồn Sinh Lực được xác định, bạn có khả năng duy trì công việc và sáng tạo trên thế giới. Nguồn Sinh Lực như một động cơ phản ứng và tự tái sinh thông qua việc áp dụng đúng năng lượng của nó. Tuy nhiên, ngược lại cũng đúng: nó cũng có thể biến thành sự thất vọng khi bị buộc phải làm công việc không vừa ý.

  • 9 - Trung Tâm Gốc (Root Center)

   Trung tâm Gốc thể hiện về áp lực cho tuyến thượng thận. Nó là một trong hai trung tâm áp lực (trung tâm kia là Đầu). Áp lực của trung tâm Gốc truyền năng lượng lên khắp cơ thể để cung cấp nhiên liệu cho hoạt động. Những người có trung tâm Gốc được xác định phải chịu một áp lực liên tục và nhất quán để làm việc. Nó là một năng lượng lành mạnh  khi được đưa vào và sử dụng đúng cách. Khi trung tâm Gốc được xác định, nó sẽ tốt cho sức khỏe để giải phóng áp lực thông qua các hoạt động như tập thể dục.

Mandala_Root-855x855.jpg 

 (Hệ Thống Thiết Kế Con Người VN)

 

Các tin khác